Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Конференция по демокрация 2020

„Конференция по демокрация“ ще се проведе на 29 февруари – 1 март 2020 г. (събота – неделя) в хотел „Голдън Тюлип“, Варна.
В програмата на шестото поред издание са предвидени два основни панела:
I. Граждански инициативи от Варна и страната (с водещ съорганизатор ОЦОСУР).
II. Гражданско участие за справедлива икономика (с водещ съорганизатор Екологично сдружение “За Земята”).
Конференцията предоставя възможност за представяне на граждански каузи, позиции или дейности в подкрепа на демократичните ценности.
Форумът има за цел да отбелязва забележителното развитие на гражданското общество във Варна в периода след 2009 г., да осигурява трибуна за представяне на активности в подкрепа на демократичните ценности в обществото – свобода и защита на граждански права; баланс на интереси на различни групи в обществото; постигане на консенсус.
Форумът подпомага провеждането на дебати по прилагането на демократичните ценности и усъвършенстването на демократичните практики.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към организаторите на ел. адрес ecovarna.info@gmail.com и тел. 052/306423.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Създават екологична дирекция в Община Варна

Нова дирекция „Екология и опазване на околната среда“ ще заработи в Община Варна от март тази година. Създаването й беше гласувано на сесия на Общинския съвет тази седмица. Тя ще обедини всички дейности, свързани със сметосъбиране, сметоизвозване, чистота на въздуха, опазване на водите, включително управлението на минералните източници. Обосновката за увеличаване на административния апарат е „по-добро управление на процесите, свързани с опазването на околната среда, и най-вече за постигане на по-голям контрол“.

Общинските съветници приеха и бюджета за чистотата на Варна за 2020 г. Той ще е в размер на 40,5 млн. лева, с 3,3 млн. лева повече спрямо средствата за 2019 г. Без увеличение на такса смет са планирани от налога да влязат с 1 млн. лв. повече от миналогодишната сума или общо 29 млн. лв. По-високите приходи се планират най-вече от влезлите в експлоатация нови жилищни сгради, строителството на които бележи бум тази година.

Основно перо в план сметката остават разходите за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. За тази дейност са предвидени 16,3 млн. лева. Повече от половината от тях – 9,3 млн. лева ще ни струва сепарирането на боклука в завода в с. Езерово. Близо толкова струва на варненци и сметосъбирането и сметоизвозване. През тази година е предвидено да започне изграждане на джобове за контейнери по улиците за около 394 000 лв. Други 72 000 лв. ще бъдат инвестирани в надграждане на системата за контрол на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване.

В тазгодишния бюджет са заделени също средства за изграждане на втора и трета клетка към депото за битови отпадъци. За почистване и поддържане на чистотата на обществените места са предвидени 14,6 млн. лева, с около 2 млн. лева повече спрямо 2019 г.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Да спасим парка тази неделя във Варна!

„Да спасим парка!“. Това е призивът на първата гражданска акция срещу презастрояването във Варна за 2020 г. Тя ще се проведе тази неделя – 26 януари, от 11 ч. под пилоните със знамената в основата на парка, под Паметника на Бризовете.

„Това е поредният строеж, който унищожава един от най-старите паркове във Варна. Поредно унищожение на дървета и зеленина“, роптаят гражданите в социалните мрежи, където се заражда инициативата. „Докога? Още колко може да се застрои Варна? Колко високо, колко плътно, колко гъсто? Кой разрешава това?!“, са въпросите които задават организаторите на събитието – Милен Славов и Фейсбук групата „Варна може да защити Морската си градина“.

Инициаторите призовават всички, които не искат Варна все повече да се задръства, бетонира, обезлесява и обезобразява, да се присъединят към гражданската акция в неделя. „ЗА ДА ОСТАНЕ ПАРК, който е любимо място за отдих и спорт на много варненци, а не поредното бетонно гето!“.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Център за подпомагане на граждански инициативи отвори във Варна

Имате общественополезна идея? И сте готови сте да вложите свободното си време в реализирането й? Ние ще ви помогнем. Вижте как в интервюто на Илиян Илиев за БТА!


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Център за подпомагане на граждански инициативи отваря във Варна

Център за споделяне и подпомагане на работещи граждански инициативи и практики ще отвори догодина във Варна. Той ще бъде ситуиран в споделена работна зала „Кубрик“, на ул. „Сава Радулов“ 14, и онлайн на ecovarna.info. Центърът ще се реализира по проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“. Инициатор и изпълнител на проекта е Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР).

Освен консултации и работни срещи, в центъра ще бъдат организирани и граждански кампании по актуални обществени проблеми. Ще продължат набиращите скорост „Зелени петъци“ и екоработилници за граждани, но под нова форма. Ще бъде разработена и система от онлайн информационни инструменти за промотиране работата на гражданските организации във Варна. Най-успешните граждански активности ще бъдат представяни пред варненската общественост по време на годишни форуми.

Проектът е с продължителност 33 месеца. Изпълнява се с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Транспортна библиотека се включва в „Шише върни, книга си вземи!“

Транспортна библиотека Варна се включва в инициативата „Шише върни, книга си вземи!“. Подарява едногодишни читателски карти на най-верните си дарители на книги и малки стъклени шишенца. Вече има поставени контейнери за събиране на отпадъчно стъкло от парфюми в сградата на библиотеката и на „Пристанищна инфраструктура“ във Варна на площад „Славейков“ 1 (до жп гарата).

Всеки, донесъл поне две нови издания на книги или 10-ина по-стари, ще получи от Транспортна библиотека безплатна читателска карта за 12 месеца. Отделно, срещу шишенцата, които носите за рециклиране, библиотекарите ще могат да изберат книги от наличните във фонд „Лист“ в Обществения център за околна среда и устойчиво развитие. Книгите и шишенцата се приемат всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.

Транспортна библиотека Варна е основана на 16 януари 1963 г., като обединява фонда на съществуващите още от началото на XX век библиотеки на БМФ, БДЖ и Пристанище Варна. Днес библиотечният фонд наброява над 100 000 тома. Запазен е и огромният архив на БМФ, БДЖ и Пристанище.
Библиотеката обслужва годишно над 1500 читатели и техните семейства.
След 2000 г. тя е достъпна за всички граждани на Варна и областта. Работещите в нея библиотечни специалисти отчитат връщане на млади хора към книгата през последните години.


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Варненец издейства засаждането на 30 дървета

След близо две години преговори с кметството на район „Младост“ варненецът Димитър Димитров успява да получи разрешение за засаждането на 25-30 многогодишни дръвчета във Варна. Залесяването ще се проведе този уикенд. Отреденото място е в кв. „Възраждане“, между ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и блок 37. За акцията Димитър набира 20-ина доброволци.

Решението на 27-годишния мъж да дари и засади дървета във Варна взема още в началото на миналата година. През пролетта на 2018 г. подава молба-заявление в районното кметство за засаждане на 100 броя дългогодишни дървета. В документа желае да му бъде посочено мястото и вида дървета, които да закупи и засади. „Район „Младост“ е огромен, с все още доста зелени площи“, казва Димитър. Затова смята, че молбата му ще бъде бързо удовлетворена. Изненадата му е голяма, когато разбира по време  на среща със специалисти-озеленители на района, че места за озеленяване не просто няма в момента, а и няма предвидени такива. Разрешават му да засади няколко дръвчета до детска площадка в района.

Димитър обаче не се отказва от идеята си. „Пролетта на 2019 с мои приятели учредихме Инициативен комитет „Младост“. От името на комитета подадох същата молба-заявление с ясно посочени десетки декари, където според кадастъра е общинска собственост и може да се озелени“, разказва мъжът. Дали защото годината е изборна или поради други причини, Димитър успява този път да договори засаждането на 25 дръвчета.

Димитър Димитров и съпругата му са счетоводители. Имат счетоводна кантора във Варна. „Колкото и нескромно да звучи, клиентите ни са много доволни. Това се отразява на годишния ни баланс. Решихме да споделим успеха си с всички, като дарим.“ Така младият варненец мотивира желанието си да организира акцията по залесяване. Надяваме се примерът му да е заразителен!


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Призив за местен референдум за презастрояването във Варна

Призив за провеждане на местен референдум отправиха граждански организации към новите общински съветници във Варна. Документът беше официално внесен в деловодството на Общинския съвет. Това стана в деня, в който кметът Иван Портних и 51 общински съветници в местния парламент положиха клетва за нов мандат. Настоява се темата на допитването да бъде мащабното презастрояване на Варна. „През последните години бяха унищожени десетки зелени площи, градинки и свободни пространства. Стари и красиви сгради бяха съборени и на тяхно място се появиха огромни здания, които задушават града ни. Няма квартал на Варна, който да не е обезобразен от повсеместно и хаотично застрояване“, се казва в призива на гражданите. Посочват се и последиците от презастрояването за варненци – „влоши се качеството им на живот, обeзценяват се имотите им, въздухът става все по-мръсен, а трафикът – все по-натоварен“.

Според наскоро изнесена статистика, миналото тримесечие е поставен нов рекорд в издадените строителни разрешения от Община Варна. Това означава, че презастрояването ще става още по-силно и повсеместно. С право у много варненци се надига недоволство и гняв, пише в разпространената позиция до местната власт.

Новите общински съветници се призовават:

– Да упражнят дадените им от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, правомощия. Да предложат произвеждане на местен референдум, свързан с планираното презастрояване на Варна;

– Да бъдат запазени завършените квартали, а създаваните нови да се застрояват след изграждането на необходимата инфраструктура;

– Да бъде запазена зелената система на Варна и да се прекрати порочната практика за обезщетяване с общинска земя на собствениците на терени;

– Да бъде извършена ревизия на Общия устройствен план на Варна в посока занижаване на параметрите на застрояване.

Представителите на неправителствени организации предлагат създаване на граждански борд, който да формулира въпросите за референдума и да съдейства за провеждането му.

Позицията за провеждане на местен референдум беше разпространена в зала „Пленарна“ при откриването на първото тържествено заседание на Общинския съвет.

Как да участваме в „Еразъм+“

Какви възможностите предлага програма „Еразъм+“ за младежи и младежки организации, може да се запознаете на 25 октомври (петък) във Варна. От 16 ч в Хале 3 (бул. „Христо Ботев“ 3, бившата Полиграфия) сдружение „За Теб“ е подготвило представяне на новостите по европейската програма, както и споделяне на личен опит. Сдружението е домакин на младежки обмен “In your Shoes” („В твоите обувки“), финансиран по „Еразъм+“. Участници са 24 младежи, част от които с увреждания, от 4 европейски страни – България, Румъния, Холандия и Полша. В рамките на 7 дни те ще живеят и творят заедно, ще обменят опит и вдъхновение, ще научават повече за различните култури.

По време на срещата в петък ще имате възможност да се запознаете и с участниците в международния младежки обмен, който се провежда във Варна тази седмица. Входът е свободен.

Мръсният въздух – убиец №1 на белия дроб

Замърсяването на въздуха е основният фактор, който влияе върху здравето на дихателната ни система, сочат актуални проучвания, изнесени в Световния ден на белия дроб – 25 септември. Едва след влиянието на околната среда се нареждат тютюнопушенето и използването на други инхалаторни средства, които увреждат белодробните органи.

Червената точка показва отчетеното от сензора превишение на нормата.

226 мкг/куб м беше нивото на фини прахови частици (ФПЧ 10) в 9,20 ч в Световния ден на белия дроб на бул. „Осми Приморски полк“ в района на Чаталджа във Варна. Данните са от пункт на airtube.info и показват най-близкия до офиса на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) сензор за измерване праховото замърсяване на въздуха. Среднодневната норма за ФПЧ е 50 мкг/куб. м. Въпреки че измерената стойност сутринта е момента, тя е показателна за нивото на замърсеност на въздуха в час пик в близост до основни булеварди във Варна. Фините прахови частици са отговорни за засилването на алергиите, асматичните пристъпи, дихателните смущения и рака на белия дроб.

Гражданската еколаборатория към ОЦОСУР може да извършва замервания на ФПЧ 10 и ФПЧ 2,5 с предварителна заявка в различни точки на града.

Номер 1 сред замърсителите на въздуха в големите градове у нас остава автомобилният транспорт. Според изследване на Международния съвет за чистота на транспорта, дизеловите двигатели, отговарящи на актуалния екологичен стандарт Евро 6, са почти 5 пъти по-опасни от бензиновите, съобщи Нова телевизия. Изследването, поръчано от местната власт в Париж, обхваща над 180 000 автомобила. При температура на въздуха над 30 градуса в атмосферата се отделят с 20 до 30% повече вредни вещества, отколкото при температура от 20 до 30 градуса, установява още изследването.

91% от световното население, в това число и българското, живее на места, където качеството на въздуха надвишава нормите за безопасност на СЗО.

Белодробните заболявания налагат огромно бреме за здравето в световен и национален мащаб, съобщава БТА. Фактите са стряскащи:
65 милиона души страдат от хронична обструктивна белодробна болест, а 3 милиона умират от нея всяка година, което я прави третата водеща причина за смърт в световен мащаб.
10 милиона души развиват туберкулоза, а 1,6 милиона умират от нея всяка година, което я прави най-често срещаното смъртоносно инфекциозно заболяване.
1,76 милиона души умират от рак на белите дробове всяка година, което го прави най-смъртоносният рак.
334 милиона души страдат от астма, и тя е най-честото хронично заболяване в детска възраст /засяга 14 процента от децата в световен мащаб/ и нараства!
Пневмонията убива милиони хора ежегодно, което я прави водеща причина за смъртта както при подрастващи, така и в напреднала възраст.