Стани член

Членове на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие могат да бъдат всички, приели мисията на организацията.

Нашата мисия: Подпомагане процесите на устойчиво развитие в системата “човек – общество – околна среда” чрез превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки.

Членството възниква чрез свободно изразена воля на кандидата с молба в писмен вид до Общото събрание на сдружинето.

Не могат да бъдат членове на организацията хора, членуващи в обществени организации и партии, чиито цели и дейности противоречат на тези на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и законодателството в страната.

Запознайте се с Устава на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие!