ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР ЗА ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

ОФИС:

9002 Варна, ул. „Сава Радулов“ 14, партер

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

9010 гр. Варна, ПК 79

ТЕЛЕФОН:

052/306423; 0887351141

EMAIL:

info@ecovarna.info