услуга магазин с кауза

Ако искате да направите не просто подарък, а подарък с кауза, ползвайте услугите на онлайн магазина.

Зала Кубрик

Споделена работна зала „Кубрик“ може да използвате за работни срещи, обучения, пресконференции.

Кампания #НеМерсиНосяСи срещу употребата на еднократни торбички за пазар в търговските обекти

Екоакадемия

Поръчай екологично обучение, екоработилница, лекция на екологична тематика.

Правен фонд

Поръчай юридическа консултация или консултация в областта на архитектурата и устройството на градската среда!

Копирайтинг

Копирайтинг, редакция и корекция на текстове и популяризиране на граждански кампании.

Лист по лист

Кампания за разделно събиране и рециклиране на хартия

Еколагер Езерец

Организиране на тиймбилдинги, зелени лагери за деца и младежи, детски анимации с екоработилници и игри.