Зала Кубрик

Споделена работна зала „Кубрик“ може да използвате за работни срещи, обучения, пресконференции.

ПОВЕЧЕ

Правен фонд

Поръчай юридическа консултация или консултация в областта на архитектурата и устройството на градската среда!

ПОВЕЧЕ

Екоакадемия

Поръчай екологично обучение, екоработилница, лекция на екологична тематика.

ПОВЕЧЕ

Еколагер Езерец

Организиране на тиймбилдинги, зелени лагери за деца и младежи, детски анимации с екоработилници и игри.

ПОВЕЧЕ

Копирайтинг

Копирайтинг, редакция и корекция на текстове и популяризиране на граждански кампании.

ПОВЕЧЕ

Лист по лист

Кампания за разделно събиране и рециклиране на хартия

ПОВЕЧЕ