Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Услуги

Предлаганите от Сдружение ОЦОСУР услуги са безвъзмездни и възмездени. Таксите, които събираме от възмездените услуги ни позволят да финансираме нашата обществена дейност и да предоставяме безвъзмездни услуги.

Кампания „Лист по лист“

Правен фонд

Еколагер Езерец

Гражданска ЕкоЛаборатория

Екоакадемия

ВЕАМ 21

Библиотека

Видео библиотека

Опасните Е-та

Споделена работна зала „Кубрик“

Реклама в Ecovarna.info