Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Мисия

Мисията на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки.

Проблемите, които ангажират усилията ни са: рециклиране и повторно използване на отпадъците, глобалното затопляне, екологичен транспорт, озеленяване на градското пространство, екологично образование.

Събития

Блог

Стига с тези пластмасови чаши!

 

Разтърсващ разказ на една майка за възпитанието в детската градина

 

Услуги

Гражданска ЕкоЛаборатория

 

Кампания „Лист по лист“

 

Новина в снимка