Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Мисия

Мисията на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки.

Проблемите, които ангажират усилията ни са: рециклиране и повторно използване на отпадъците, глобалното затопляне, екологичен транспорт, озеленяване на градското пространство, екологично образование.

Събития

Блог

Как да сме енергийно независими?

 

Първи фестивал „Еко семейство“

 

Новина в снимка