Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Мисия

Мисията на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки.

Проблемите, които ангажират усилията ни са: рециклиране и повторно използване на отпадъците, глобалното затопляне, екологичен транспорт, озеленяване на градското пространство, екологично образование.

Събития

Блог

Да помним! Четири ядрени аварии за по-малко от 3 месеца в Япония

 

Център за подпомагане на граждански инициативи отвори във Варна

 

Проекти и програми

Услуги

Кампания „Лист по лист“

 

Реклама в Ecovarna.info

 

Новина в снимка