Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Мисията на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки.

Проблемите, които ангажират усилията ни са: рециклиране и повторно използване на отпадъците, глобалното затопляне, екологичен транспорт, озеленяване на градското пространство, екологично образование.

Франция търси наши доброволци за работа в образованието

 

Инсинераторът в Девня – готов да гори отпадъците от Covid-19