Бъди наш партньор

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие е гражданска организация, регистрирана в обществена полза, с 25-годишен опит в областта на опазването на околната среда. Екипът на организацията включва професионалисти от различни сфери на обществения живот – еколози, икономисти, инженери, архитекти, проектанти, филолози, медици, журналисти.

Мисията на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие е подпомагане процесите на устойчиво развитие в системата “човек – общество – околна среда” чрез превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки.

Сдружението е отворено за партньорства с организации и граждани, които споделят мисията и целите му.

Може да си сътрудничим при:

  • Разработване на проекти, водещи до опазването на околната среда.
  • Изработване и разпространение на информационни и образователни материали.
  • Организиране на образователни и демонстрационни кампании и конкурси.
  • Набиране на средства във фондове и разпределянето им за природозащитна дейност.
  • Провеждане на проучвания на общественото мнение.
  • Организиране и участие на конференции, симпозиуми, семинари, курсове, срещи.
  • Организиране и провеждане на извънкласни учебни форми; лекции; зелени училища и лагери; тренинги.
  • Предоставяне и ползване на имущество за дейности, водещи до опазването на околната среда.
  • Разработване на експертни становища, експертизи и доклади за ОВОС по възложена проблематика, правни становища и проучвания, правна защита.

Със стратегическите цели на организацията може да се запознаете от Устава й.

Партньорствата на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие са формално установени чрез договор за партньорство, който се изработва според конкретния случай.

Вярваме, че когато работим заедно, го правим по-добре!

Очакваме вашето предложение!