Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

За нас

Мисия

ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР ЗА ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ /ОЦОСУР/ е гражданска организация, създадена на 15 декември 1995 г. от студенти – еколози от Технически университет – Варна, в търсене на път за собствена реализация. Сдружението работи в обществена полза, като се опитва да приобщи все повече хора към по-екологичния и здравословен начин на живот.

Мисията на ОЦОСУР е превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки.

Проблемите, които ангажират усилията ни са: рециклиране и повторно използване на отпадъците, глобалното затопляне, екологичен транспорт, озеленяване на градското пространство, екологично образование.

Бюджетът на организацията се формира от членски внос, дарения, финансиране на проекти от фондации и програми.

ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР ЗА ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ /ОЦОСУР/ е гражданска организация, създадена на 15 декември 1995г. от студенти - еколози от Технически университет - Варна в търсене на път за собствена реализация. Днес в нея членуват дванадесет различни и обикновени хора. Нашият бюджет се формира от членски внос, дарения, финансиране на проекти от фондации и програми. От шест години практикуваме обществено - полезна дейност, като се опитваме да приобщим все повече хора към опазването на околната среда.

Кои сме ние

ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР ЗА ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ (ОЦОСУР) е гражданска организация, създадена на 15 декември 1995 г. от студенти – еколози от Технически университет – Варна, в търсене на път за собствена…

Освен чрез разработване и реализиране на проекти, сдружение ОЦОСУР финансира дейността си и чрез предоставяне на платени услуги в сферата си на дейстост, продажба на артикули, свързани с наши активности и безвъзмездни помощи (дарения) от граждани и фондации.

Нашият екип

Елен Сабатини

Член на Общо събрание

Нора Стефанова

Автор, Член на Общо събрание, и Член на Управителен Съвет

Александър Стоянов

Учредители

Мари Бейлерян

Учредители

ОЦОСУР
9010 Варна, ПК №79
тел./факс: +359 52 306 423
ел. поща: pecsd@net-bg.net