ЗА НАС

Сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ е неправителствена организация, работеща в обществена полза от 1995 г.

Да превърнем опазването на околната среда в личен интерес на всеки! Това е мисията, от която се ръководи сдружението повече от 25 години. Тя обединява стотици доброволци, партньори, координатори на мисии и проекти, приятели и членове на организацията през годините.

Благодарим ви, приятели! С вас реализирахме повече от 50 проекта. Спасихме повече от 16 000 дървета от изсичане. Следихме изкъсо властта. И отбелязвахме и най-дребните граждански успехи, като големи победи на демокрацията. Защото да бъдеш активен гражданин днес не е само предизвикателство. Да бъдеш активен гражданин е призвание!

Бъдете активни! Движете света!

25+ ГОДИНИ

ОПИТ

Опитът е това, което ни отличава и ни дава право да кажем, че знаем как се изгражда активно гражданско общество.

45+ ПРОЕКТИ

И УСПЕХИ

Реализираните проекти са пример за устойчивост. Най-дългогодишният ни проект е с начало 2000 г. и продължава и до днес, като кампания „Лист по лист“.

15+ ПАРТНЬОРИ

В РАЗЛИЧНИ СФЕРИ

Ако трябва да кажем две думи за нашите партньорства, те биха били “ Всички ни познават“.

150+ ХОРА

УЧАСТНИЦИ

Гордеем се със стотиците доброволци, участници в кампании, координатори на мисии и инициативи, които са оставили отпечатък в организацията.

#ЕКИП

илиан илиев

ИЛИЯН ИЛИЕВ

нора стефанова

НОРА СТЕФАНОВА

мариана панчева

МАРИАНА ПАНЧЕВА

дарина иванова

ДАРИНА ИВАНОВА

александър асенов

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ

елен сабатини

ЕЛЕН САБАТИНИ

свилена велчева

СВИЛЕНА ВЕЛЧЕВА – ГАНЕВА

сабина максимова

САБИНА МАКСИМОВА

димчо томов

Д-Р ДИМЧО ТОМОВ

елеонора николова

ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА

ивайло иванов

ИВАЙЛО ИВАНОВ

калина митева

КАЛИНА МИТЕВА (ПАВЛОВА)

антон богдев

АПОСТОЛ ПЕНКОВ

георги кръстев

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ

десислава георгиева

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

#НИЕ ПРАВИМ ТАКА

#НИЕ ПРАВИМ ЕКОЛОГИЯ

ОТПАДЪЦИ

Целта на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие е максимално въвеждане на концепцията за нулев отпадък на територията на цялата страна.

Активно работим в посока рециклиране на генерираните отпадъци. Текущи кампании, които развиваме са: разделно събиране и рециклиране на хартия – „Лист по лист“; рециклиране на стъклени шишета от парфюми и флакони от дезодоранти – „Шише върни, книга си вземи“ (Зелени петъци), замяна на пластмасовите чаши в детските градини с такива за многократна употреба – „Аз избирам чашата за многократна употреба“.

Провеждали сме информационни кампании за намаляване на електронните отпадъци, както и срещу болничните инсинератори. Подпомогнахме инициирането на първия в страната местен референдум срещу изграждането на инсинератор в община Каспичан.

Внесохме в Министерството на околната среда и водите подписка срещу вноса на отпадъци за изгаряне и продължаваме да работим в тази област.

ЕКО ГРАД

Цел на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е балансираното устройство на градските територии – създаването на повече зони за отдих, зелени сгради, екологичен транспорт, намаляване на шума, фините прахови частици, електромагнитното замърсяване. Имаме оборудвана „Гражданска еколаборатория“, която може да измерва при интерес параметри на градската околна среда, като шум, фини прахови частици, нива на радиация и електромагнитно замърсяване.

Работим за въвеждането на концепцията „Устройване на обществените пространства“ (Placemaking). Създаването на обществено място трябва да бъде съвместен процес между граждани, експерти и управленци, чрез който можем да оформим нашите обществени пространства, за да увеличим максимално ползата от тях.

ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ

Цел на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е чистата енергия. Ние сме за енергията от възобновяеми източници и против замърсяващите ТЕЦ и АЕЦ. Изпълнихме демонстрационен проект „Слънчев покрив на моя дом“ за популяризиране използването на алтернативни източници на енергия от домакинствата. Продължаваме да работим за подпомагане собствениците на малки ВЕИ. Предоставяме опит и консултации в тази област.

Извършваме периодични информационни кампании за намаляване последствията от глобалното затопляне.

РЕСУРСИ

Най-големият ресурс на България, освен хората, е природата. Затова цел на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е намаляване замърсяването на въздуха, водите, почвите, морето, опазване на защитените територии, природните паркове, зоните, попадащи в „Натура 2000“ и биологичното разнообразие.

Извършваме периодични информационни кампании срещу застрояване на защитени зони, унищожаване на естествени местообитания и намаляване на биологичното разнообразие. Предоставяме юридически консултации и анализи в тази област.

Провеждаме застъпническа кампания за активно ползване на общинските земеделски земи чрез предоставянето им на малоимотни и социално слаби граждани.

ХРАНА И ЗДРАВЕ

„Който контролира храната, контролира и хората“
Хенри Кисинджър

Цел на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е все повече хора да избират чистата храна – без ГМО и опасни добавки. Борим се срещу мултинационални компании, които използват генетиката, за да патентоват храните си и да завладеят световния хранителен пазар.Работим за популяризиране на биоземеделието, slow food-храната, компостирането, натуралните козметика и почистващи препарати.

Ежегодно, в края на август и началото на септември, организираме Еколагери „Езерец“ за популяризиране на здравословния начин на живот, екологичното строителство и чистата храна.

ДЕМОКРАЦИЯ

Цел на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е въвеждането, популяризирането и съхраняването на демократичните ценности в обществото. Затова ние работим за защита на равенството, свободата, правосъдието, плурализма, толерантността, уважението и участието.

Ежегодно, в края на февруари, организираме граждански форум „Конференция по демокрация“, който цели да популяризира и подкрепи устойчиви граждански инициативи и да отбележи дори и малките победи на демократичното гражданско общество.