Ние сме активни граждани, отдадени на каузата за чиста околна среда. Работим с много ентусиазъм и малко средства. Подкрепи ни, за да ни има!
Страница за дарителство от физически лица. За фирми и други юридически лица, моля вижте програма „Златен Дарител“ тук.

PayPal

(при еднократно дарение може да се плаща директно с карта без регистрация в PayPal)

Select a Donation Option (EUR)

Enter Donation Amount (EUR)

БЪДЕТЕ АКТИВНИ! ДВИЖЕТЕ СВЕТА!

Дай живот на кауза! За по-чиста природа! За по-честен и чист живот!

Набираме средства за малки екологични инициативи на граждани. Защото вярваме, че малките стъпки водят към голямата промяна. Основните постъпления във фонд „Лист“ до момента са от кампания „Лист по лист“. Разчитаме на вас, за да подкрепим гражданската активност и спасяването на дървета от изсичане!

Добави #ФондЛист в Add Note в PayPal.

Координатор:
Илиян Илиев
тел.: 0887 35 11 41
e-mail: pecsd.us@gmail.com

Независимата журналистика отразява и обслужва гражданите. Финансира се от малкия и средния бизнес, от средната класа и активните граждани, а не от държавата и големи корпоративни рекламодатели. Стремим се да правим независими новини и разследвания. Да им даваме гласност и да стигат до вас. Ако и вие желаете същото, помогнете!

Добави #Новини в Add Note в PayPal.

Редактор:
Свилена Велчева
тел.: 052 306 423
e-mail: ecovarna.info@gmail.com

Доброволчеството дава опит, знания, умения, възможности, но най-вече възпитава в ценности. Всеки доброволец има ментор, чийто труд се заплаща. Доброволческата програма към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие се ръководи от Илиян Илиев. Младите хора разчитат на нашата подкрепа. Нека им я дадем!

Добави #Доброволци в Add Note в PayPal.

Координатор:
Илиян Илиев
тел.: 0887 35 11 41
e-mail: pecsd.us@gmail.com

Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ успя да приобщи над 4300 деца от 64 детски градини само за 4 г. Да спести на природата 22 т пластмаса и 66 т въглероден диоксид. Нека повече деца в детските заведения ползват индивидуални иноксови чаши вместо еднократни пластмасови! Подкрепете ни!

Добави #МисияМногократнаЧаша в Add Note в PayPal.

Координатор:
Сабина Максимова
тел.: 0887 54 50 54
e-mail: sabina.pecsd@gmail.com

Други начини за дарение

Направи дарение по банкова сметка!

Направи дарение по банкова сметка, като в основание можеш да посочиш инициативата, за която правиш дарението си, за да продължи да се реализира: „Лист по лист“, Еко лагер Езерец; Активни за устройване на обществени пространства; Аз избирам чашата за многократна употреба; Гражданска еко лаборатория; Конференция по демокрация; Зелени петъци, Застъпническа кампания за активно използване на общинските земеделски земи.

Банкова сметка в лева:
Прокредит банк
IBAN: BG82PRCB92301036489314
BIC: PRCBBGSF
В полза на: СНЦ „ОЦОСУР“

Преводът може да направите, както чрез електронно банкиране, така и в офис на ИзиПей или банков офис.

Сертификат за дарение вместо цветя за празник

Окуражете приятели и близки да заменят традиционните подаръци/букети за вашия рожден ден, годишнина или сватба с дарение към избрана от вас кауза. Изпратете им линк към нашата страница или към избраната от вас кауза с „Моят желан подарък“ или „Дарение вместо цветя“! Може да дарят, за да продължи: „Лист по лист“, Еко лагер Езерец; Активни за устройване на обществени пространства; Аз избирам чашата за многократна употреба; Гражданска еко лаборатория; Конференция по демокрация; Зелени петъци, Застъпническа кампания за активно използване на общинските земеделски земи.

Всеки, направил дарение за празник, ще получи сертификат, който може да ви подари.
Помнете: Не е важен самият подарък, а ръцете протегнати напред…

Пощенски паричен превод до офис на ЕКОНТ

Варна, офис на Eконт – Чаталджа, ул. „Княз Н. Николаевич“ №34, 9002 Варна, за СНЦ “ОЦОСУР”, тел. 0887 351 141.

Материални дарения

Помогнете на наша инициатива да продължи да се грижи за опазването на околната среда чрез материално дарение! Приемаме дарение на книги за „Зелени петъци“, както и на строителни материали и инвентар за „Еко лагер Езерец“. За допълнителна информация: тел. 0887351 141, 052/306423.

Покупка от електронния ни магазин

Може да ни подпомогнете и като направите покупка от нашия електронен магазин. Печалбата от продажбата на всеки продукт отива за реализирането на конкретна инициатива. Вижте!

Дарителски кампании

Как се изразходват дарените средства

60%

за природозащитни каузи

10%

за информиране и реклама

30%

за администриране, данъци и банкови такси

Общи условия за извършване на онлайн дарение през уебсайта на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие

Често задавани въпроси за даренията

Сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ е регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност (ЦРЮЛНЦ). Това дава право на нашите дарители, български граждани и фирми, да ползват данъчни облекчения при подаване на годишната си данъчна декларация. Физическите лица могат да намалят данъчната си основа с до 5 на сто.  Така например, ако допуснем, че едно лице получава заплатата от 1000 лева на месец или 12 000 лева за година, за една година за данък общ доход са удържани и внесени в държавния бюджет общо 1200 лева. Дарението, което му се признава е до 1200 лева и сумата, която се възстановява на дарител – физическо лице е 60 лева (1200 лв. х 5%).
Юридическите лица могат да намалят до 10 на сто от счетоводната си печалба, съгласно член 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Ако една фирма има печалба за годината от 20 000 лева, дължимият корпоративен данък за нея е 2000 лева (сумата на печалбата х 10%). Тя може да го намали до 10% или с 200 лева, ако е направила дарение от 2000 лева за сдружение, регистрирано в ЦРЮЛНЦ (сумата на дължимия корпоративен данък х 10%).

Законът налага ограничение за общия размер на данъчното облекчение за дарения. Този размер не може да превишава 65 на сто от сумата на годишните данъчни основи за физическите лица. За юридическите лица признатите за данъчни цели разходи за дарения не може да превишават 65 на сто от счетоводната печалба, а ръководителят на фирмата не бива пряко или косвено да се облагодетелства от направеното дарение.

Всички данъчни облекчения се ползват при подаване на данъчна декларация за доходите за изминалата година в териториалните поделения на НАП или онлайн. Тогава трябва да предоставите копие на документ, че дареното лице е от изброените в закона, за които може да се ползва данъчното облекчение за дарения (предоставя се от получателя на дарението). Необходимо е също копие на документ, удостоверяващ, че предметът на дарението е получен (примерно служебна бележка от получателя на дарението).

Ако работите само на трудов договор и не подавате годишна данъчна декларация, необходимо е да представите на счетоводителя договора за дарение или служебна бележка, в която е уточнено каква е сумата на направеното от вас дарение. Би следвало счетоводителят в последния месец, в който изчислява заплатите, да включи възстановената сума във ведомостта за заплати.

Дарителите, които избират да даряват с банков превод, могат да депозират платежно нареждане за автоматично периодично дарение за конкретна кауза.

Такава услуга се предлага в много банки. Може да се активира и чрез електронното им банкиране.

Пощенска банка
Райфайзенбанк
ПроКредит Банк
ДСК
Уникредит Булбанк
Fibank

За да изпращате автоматично вашето дарение трябва да посочите конкретна сума, примерно 15 лв., бенефициент (получател на дарението и банковата му сметка) – Банкова сметка в лева: Прокредит банк, IBAN: BG82PRCB92301036489314, BIC: PRCBBGSF, в полза на: СНЦ „ОЦОСУР“, за Фонд Лист. Посочвате още с каква периодичност да се изпълнява превода – например на всяко първо число от месеца. Можете също да сложите крайна дата на периодичното плащане, например до 31 юли 2022.

Абонаментно дарение може да се прекрати във всеки момент по желание на дарителя. Ако дарявате чрез банков превод, като декларирате желание за прекратяване до банката, чрез която правите дарението или чрез електронното си банкиране.

Ако абонаментното дарение е чрез PayPal, трябва да влезете в личната си сметка в PayPal  и да изберете опция „Прекрати“.

Сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Като такова, то е задължено да провежда годишни общи отчетни събрания и да публикува отчетите за дейността си, както и финансовите си отчети. За да сте сигурни, че дарението ви е отишло по предназначение, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие публикува веднъж годишно на сайта си годишен финансов отчет за получените дарения (поименно, освен ако дарителят не желае да остане анонимен), както и отчет за направните разходи по конкретни кампании и дейности.