Поръчай юридическа консултация или консултация в областта на архитектурата и устройството на градската среда!

Към правния фонд може да отправите вашите въпроси, свързани със законодателството за опазване на околната среда и устойчивото развитие, архитектурата, правото на собственост и други свързани граждански права, достъпа до обществена информация!

Може да откриете юридически съвети при организиране на граждански инициативи и в нашия безплатен кратък наръчник на гражданския активист.

В обсега на Правния фонд към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие влизат събирането, анализът и разпространението на информация относно случаи и дела от обществен интерес.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие се стреми да извършва граждански мониторинг и контрол на публичните власти при изразходването на публични средства, като част от Гражданска коалиция за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз.

Организацията е носител на „Златен ключ“ на Програма „Достъп до информация“ за неправителствена организация, упражнявала най-активно правата си по Закона за достъп до информация.

Цена: По договаряне

Направи запитване

(052) 306 423

info@ecovarna.info

Facebook Messenger

Контактна форма