Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 08/10/2018

Тя е обявена за птица – символ на София през 2012 г. Въпреки че е защитен вид, е най-често срещаната в България след врабчето и домашния гълъб. По време на размножителния си период изяжда насекоми, равняващи се на 8 до 12 пъти повече от собственото й тегло на ден. Ето затова синигерът ни е толкова необходим. За съжаление по време на преброяването на животинските видове е засечен само един голям синигер в района на Чаталджа. Изследването е проведено през юли в карето между бул. „Осми Приморски полк”, бул. „Чаталджа”, ул. „Васил Друмев” и ул. „Кап. Рончевски” от доброволци на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР).
Големият синигер гнезди в дървесни хралупи. Дърветата или клоните с хралупи обаче биват отстранявани в градски условия, най-вече от съображения за сигурност. По време на размножителния си период един кълвач прави четири хралупи, а използва само една от тях. В останалите се настаняват други гнездящи птици. Хралупите се използват от пернатите през година. Във Варна кълвачи могат да се срещнат много рядко в градски условия, като изключим част от Морската градина. Затова единственият начин да привлечем гнездящите в хралупи птици в нашия квартал, е да им сглобим гнездилки. За целта ни е необходима дъска – 120/15 см, инструменти за рязане и информация. Големината на отвора, който трябва да направим за синигер, е 2,8 – 3 см. Ако направите по-голям, сойката и свраката може да извадят малките. В никакъв случай не правете кацалка на къщичката, защото ще улесните хищниците, но не и гнездящите птици.
Може да поставите вашата гнездилка по всяко време на годината, но имайте предвид че още през февруари синигерите започват да се оглеждат за места за гнездене. Къщичката трябва да е обърната с отвора в посока изток – североизток и да се поставят на около 2 метра височина. В гората е достатъчно да я закачите и на 1,5 м. Вашият ангажимент обаче не свършва с изработването и поставянето на гнездилката. Всяка година през август – септември трябва да я почиствате. В противен случай птиците няма да отглеждат там поколение от хигиенични съображения. Ако се грижите за вашата гнездилка, тя ще се използва ежегодно в продължение поне на 10 години.
Освен за гнездене, къщичката служи и за убежище на птиците през зимата. До десет пернати може да се поберат в нея, за да се стоплят в най-големите студове.
Ако вън е зимна вихрушка и въпреки кучия студ, дочуете песен на синигер, значи снегът е спрял, а във вашата къщичка се е нанесла най-полезната птичка в града.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина