„Лист по лист“ е кампания за разделно събиране и рециклиране на хартия, реализирана от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие от 2000 г. насам. Мотото на кампанията е „Един тон рециклирана хартия спасява от изсичане 17 дървета“.

Всеки вторник и сряда доброволци на организацията вземат събраната от офиси, учреждения, учебни заведения и домове хартия, след предварителна заявка от тяхна страна. Извозват я до пункт за рециклиране, където я предават срещу заплащане. След покриване на разходите по дейността, остатъкът от средства се внася във фонд „Лист“. Набраните средства се изразходват за граждански и образователни кампании за опазване на околната среда.

В края на годината се калкулира предадената от всеки участник хартия и на тази база се изчисляват спасените от него дървета от изсичане. Информацията се публикува на сайта ecovarna.info и във вестник „Лист“.

Всеки участник, чийто офис или дом се намира в Синята зона, трябва да осигури един от вариантите за вземане на хартията:

  • Изнасяне на хартията пред входа/паркинга (при избор на този вариант, моля изпратете актуален телефон на info@ecovarna.info, за да ви се обадим преди пристигане);
  • Свободно служебно място за кратковременно паркиране;

Плащане на 1 лв. такса Синя зона за автомобила на кампания „Лист по лист“.

Всеки, който реши да събира разделно отпадъчната си хартия и да участва с нея в „Лист по лист“, трябва да направи заявка с точен адрес на мястото, от където ще се вземе хартията, телефон за връзка и име, по един от следните начини:

Направи запитване

(052) 306 423

info@ecovarna.info

Facebook Messenger

Контактна форма