Лист по лист

Рециклирането на 1 тон хартия спасява от изсичане 17 дървета. Ето как го превиме ние от „Лист по лист“

Рециклирането на 1 тон хартия спасява от изсичане 17 дървета. Ето как го превиме ние от „Лист по лист“

26.01.2015 21:20 |