Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 30/03/2021

На 25 март зададохме 13 въпроса към бъдещите депутати от Варна. Въпросите бяха формулирани от членове на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Обещахме, че ще публикуваме получените отговори на Ecovarna.info без редакторска намеса в реда на получаването им. Ето отговорът от пресцентъра на ПП ГЕРБ – Варна:

Благодарим за вниманието на Обществения център за околна среда и устойчиво развитие, чиято кауза за по-чиста околна среда винаги сме споделяли! С огромно уважение към Вашите членове искаме да Ви уверим, че отговорите на поставените въпроси дава новата програма на ГЕРБ „България следващо поколение“, в която са заложени приоритетите за Зелена България, за чиста и достъпна среда и която е публикувана. Темата е една от основните в срещите, които провеждат кандидатите за народни представители от ГЕРБ- СДС във Варна и областта.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина