Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 30/03/2021

На 25 март зададохме 13 въпроса към бъдещите депутати от Варна. Въпросите бяха формулирани от членове на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Обещахме, че ще публикуваме получените отговори на Ecovarna.info без редакторска намеса в реда на получаването им. Ето отговорът от пресцентъра на ПП ГЕРБ – Варна:

Благодарим за вниманието на Обществения център за околна среда и устойчиво развитие, чиято кауза за по-чиста околна среда винаги сме споделяли! С огромно уважение към Вашите членове искаме да Ви уверим, че отговорите на поставените въпроси дава новата програма на ГЕРБ „България следващо поколение“, в която са заложени приоритетите за Зелена България, за чиста и достъпна среда и която е публикувана. Темата е една от основните в срещите, които провеждат кандидатите за народни представители от ГЕРБ- СДС във Варна и областта.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина