Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 29/03/2021

На 25 март зададохме 13 въпроса към бъдещите депутати от Варна. Въпросите бяха формулирани от членове на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Обещахме, че ще публикуваме получените отговори на Ecovarna.info без редакторска намеса в реда на получаването им. Първа ни отговори Стела Николова, кандидат от Демократична България. Ето и нейните отговори:

Ще предприемете ли необходимите законови инициативи за налагане на вето върху вноса на отпадъци за изгаряне?

Горенето на отпадъци в т.нар.исенератори трябва категорично да бъде спряно. Доколкото ми е известно, в „Девня-Цимент“ са инвестирали в технология за захранване на пещите си с RDF отпадъци. В случай, че независима експертиза докаже, че технологията използвана там е безвредна и не замърсява въздуха, би могла да се продължи да се използва. От „Девня-Цимент“ са отправили предложение към четири общини – Варна, Добрич, Шумен и Търговище да се обединят и по европейски проект да изградят завод за RDF отпадъци, така че на предприятието да не се налага да внася боклук, а нашият да бъде депониран. Категорично съм против инвестиционното намерение на фирма „Екосоник“ ЕООД, както и работата на т.нар. инсенератор на „Екосейф“ в гр. Девня. Имах възможност да видя на място как се съхраняват отпадъците и какво представлява т.нар.инсенератор. Това не е приемлив вариант за унищожаване на битови отпадъци и пестициди.

Какво заляга във Вашата програма по темата с разделното събиране на отпадъци и в частност компостирането от страна на домакинства и заведения за хранене?

Всъщност има приета през 2017 г.  Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на  биоразградими отпадъци. Необходимо е само да се осигури нейното прилагане. Колкото до разделното събиране на отпадъци, България е длъжна да спазва Директивата за кръговата икономика и да намалим значително депонирането на отпадъци за сметка на рециклирането. За да се случи това е необходимо да се прилагат програми и мерки, които да насърчават населението да събира разделно битовите отпадъци.

Какви мерки предвиждате, на общинско ниво, свързани с намаляване на генерираните пластмасови отпадъци от търговски обекти, и в частност такива, които предлагат храни и напитки?

На общинско ниво решава управляващото мнозинство, но биха могли да се насърчат търговците, ползващи биоразградими опаковки, а не пластмаса, с по-малка такса „битови отпадъци“, която за фирмите е немалко перо. Може и да се насърчават търговците,  като им се предоставя тротоарно право на много по-ниска цена.

Каква е вашата позиция по отношение на третирането на излязлите от употреба автомобилни гуми?

Старите автомобилни гуми могат да бъдат ползвани, след раздробяване, за настилка на детски площадки. Четох изследвания, според които може да се разработи технология за получаване на активен въглен от стари автомобилни гуми. Активният въглен се използва за отстраняване на токсични живачни съединения от индустриалните отпадъчни води и газовете,  изхвърляни в атмосферата.

Какви действия ще предприемете за възстановяване чистотата на Варненското езеро и какви наказания ще предложите за виновниците за допусната екокатастрофата от спукания тръбопровод?

Действия по отношение на чистотата на водите във Варненското езеро. Като за начало трябва да се спре всякакво биологично и химично замърсяване, както и да се осъществява строг контрол от регулатори, неподчинени на местната и централна власт. За да няма прикриване на престъпления, освен независими регулатори, е необходима и независима прокуратура, която да подвигне в съда годни за осъдителна присъда обвинения на хората,  допуснали продължаващото почти цяла година замърсяване на Варненското езеро. Наказанията в Наказателния кодекс на Република България са налице, необходимо е да се приложи закона с цялата му строгост и за всички виновни лица. Като подател на сигнал до прокуратурата за замърсяване на Варненското езеро, очаквам най-сетне да има осъдени за екологична катастрофа.

Какви законови промени ще предложите, които да доведат до увеличение на зелените площи в градска среда?

Какви законови промени ще предложите, които да доведат до опазване на съществуващите градски зелени площи?

Една от моите цели е за напълно нов ЗУТ, тъй като действащият в момента е сбирщина от уж забрани, но оставящ вратички, които се ползват, за да бъдат „усвоявани“ зелени площи. Това, което трябва да се изпълни на местно ниво, е и интерактивен зелен регистър, който да пази зелените площи и дърветата в градската среда. Необходимо е да се изградят паркове във всеки квартал, за да не се налага гражданите да ползват автомобили, за да стигнат до единствения парк в града.

Каква е Вашата позиция относно изсичането на защитния горски пояс в район Горна Трака и последвалите протести от страна на гражданите?

Това, което е допуснато в местността „Коджа Тепе“, както и на други места в цялата страна  е само от възможността за корупция и търговия с влияние. Необходимо е да се създадат механизми и работещи независими регулатори, както и прокуратура, която да следи за законността и обществения интерес. За това един от основните приоритети на Демократична България е за независими регулатори и реформиране на прокуратурата.

Каква е вашата позиция относно въвеждането на технологията 5G от мобилните оператори?

Не съм експерт по въпроса за 5 G технологията. Бих потърсила експертни мнения, които да не са обвързани с корпоративна зависимост.

Какви законови промени бихте предложили или подкрепили за да се улесни процеса на инсталиране и използване на ВЕИ от домакинствата?

Румъния използва евросредства, за да снабди 50000 домакинства с фотоволтаици по покривите на сградите. Категорично трябва да се улесни всяко домакинство, което желае да се възползва от чистата слънчева енергия и да бъде намалена максимално административната тежест за всеки, който желае да ползва алтернативни източници на ел.енергия.  Ако вместо саниране със стиропор, бяхме използвали покривите на старите панелки за фотоволтаици, това щеше да е далеч по-добра инвестиция в бъдещето.

Какви мерки предвиждат лично като кандидати и като програма на партиите, в чийто листи участват, за защита на наследниците на реститути и техните интереси за запазване и развиване на възстановената им собственост? Какви механизми предлагат за защита от отчуждаване на собствеността им за публични нужди? Какви механизми за достойно обезщетение като специална частна собственост на хора, потърпевши от национализацията?

Демократична България –Варна направи предложение до ОС-Варна за справедливо обезщетение на собствениците на парцели в Морската градина, м-ст „Салтанат“. Там трябва да се обезщетят собствениците по експертна оценка на пазарни цени. КС през октомври 2020 г. отмени две разпоредби на ЗУТ, които трябва да бъдат „запълнени“ от следващото НС. Едната е за обезщетение на собствениците на парцели, предвидени за зелени площи по ОУП или ПУП. За да не се превърнат градовете ни в бетонно гето, е крайно време да има законодателни решения, които трайно и в нормален времеви диапазон да решат проблеми, които са затлачени с години.

Какви мерки ще предприемете за запазване в полза на Общината на вече придобита собственост, чрез национализация на градски територии или исторически обекти, не подлежащи на реституция на действителните им собственици, от приватизация в полза на нова частна собственост?

За опазване на природното и историческо наследство е необходим отделен закон, който да пази от „нечистоплътни“ интереси и продажни администрации националното богатство на страната ни. Бих била вносител на такъв законопроект в следващото НС. Очевидно е, че към този момент законодателството ни не защитава такива обекти, щом във Варна се строи многоетажен паркинг върху археологически обект, но проекта е защитен пред Министерство на културата.

Какви предложения за младежка политика ще защитавате в Парламента, извън клиширането „Овластяване на младежите“?

Смятам, че основния проблем с днешните младежи е, че те не разбират ролята на политиката върху живота на всички ни. Необходимо е гражданско образование извън това, което се преподава в училище и обучение за важността, защитата и спазването на гражданските права. Създаването на гражданско общество е единственият начин за силна и просперираща държава, а много малка част от днешните младежи се интересуват от това, което се случва в страната извън техния личен свят. Важно е да бъдат привлечени младежите към каузи и неправителствени организации, които се занимават с гражданските права и тяхната защита. Ние трябва да възпитаме суверен, а не електорат!

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина