Тази книга е опит да се направи ретроспекция на развитието на една неправителствена организация в условията на българския преход. Ще се запознаете с някои емблематични кампании, оцелели повече от 10, 15, 20 години въпреки липсата на целево финансиране за това. Ще разбере как се заражда гражданският форум „Конференция по демокрация“, как се случва първият анти-ГМО протест във Варна и как службите се опитват да се вклинят в гражданския сектор по онова време. Всичко това е поднесено под формата на хумористичен, на места сериозен разказ на председателя на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие Илиян Илиев. Документирано е от Свилена Велчева, като поредица от статии, събирани на път за центъра за рецикриране.