Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Лист по лист под карантина

Обществената инициатива „Лист по лист“ ще се съобрази с общите условия на наложената общонационална карантина за Корона вирус. Призоваваме ви там където е възможно да задържите събраната хартия до изтичането на карантинния срок. Можете да продължавате да подавате заявки на нашите телефони и ел. поща. Заявките ще бъдат обработени веднага при първа вазможност.

Илиян Илиев – координатор на инициативата

Ивайло Попов: Има риск нови ГМО да се появат в чиниите ни

Ивайло Попов е магистър по право. Член е на Управителния съвет на екологично сдружение „За Земята“. От 2011 г. работи по темите храна и земеделие в сдружението. Експерт е по устойчиво селско стопанство, политики, свързани с ГМО, обща селскостопанска политика на ЕС и мерки за насърчаване на малки и средни земеделци.

Г-н Попов, екологично сдружение за „Земята“ инициира през тази седмица писмо – призив към земеделския министър във връзка с т.нар. продукти с редактиран геном. Бихте ли изяснили по какво всъщност тези продукти се различават от генно-модифицираните и защо са опасни?

– Редактирането на гени е термин, използван за група от нови техники, които се развиват с нарастващи темпове през последните години. Разликите най-общо са свързани с технологията – тя позволява не просто да се вкарват гени от различни видове, но и да се заглушава действието на съществуващ ген в организма. Работи се с т.нар. молекулярни ножици, които

режат на определени места ДНК

и чрез естествените процеси на поправката на ДНК се получава модификацията. Рисковете са много сходни със съществуващите, класически ГМО. Те са свързани с това, че може планирано или не, да се вмъкне ДНК в организма. Бяхме свидетели преди месец – два на голям скандал в Щатите, когато компания модифицираше крави, за да растат без рога. В същото време неволно бяха вкарали и ген за антибиотична резистентност на кравите. Това показва, че ефектите и потенциалните рискове от тези техники не са достатъчно изследвани и се подценяват.

Какво гласи решението на Европейския съд от юли миналата година и защо всъщност едва сега става ясно, че то не се изпълнява?

– Не беше реалистично да очакваме, че веднага след решението то ще може да се приложи на практика. Със сигурност беше нужен период, в който и Европейската комисия, и националните власти да се подготвят. В крайна сметка станахме свидетели на това, че нищо не се прави, за да се приложи решението. Решението на Съда на ЕС ясно казва, че всички продукти, произведени с новите техники на редакция, трябва

да се третират както класическите ГМО продукти

Трябва да получат разрешение, за да се продават на пазара или използват в земеделието, да се разработят методи за идентификацията им, трябва да има контрол за незаконен внос на територията на ЕС, да се етикетират и да се проследяват на пазара, в това число за наличието за негативни ефекти. Всичко това предполагаше някакъв период, в който властите да се подготвят. Почти не съществува в момента метод за откриването на продукти с редактиран геном. Надявахме се това да бъде преодоляно, като на отговорните научни институти, с които работи ЕК, бъде даден мандат и финансиране, за да разработят такива методи. За съжаление повече от година това не се случва.

И това е притеснителното.

Още в началото на годината попитахме Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) дали провежда контрол за наличие на точно такива продукти. Отговориха ни, че не се прилага, тъй като няма разработен метод.

Притеснителното е, че вече има комерсиално отглеждане на такива продукти в Щатите и Канада – рапица и соя. Все още няма големи количества от тях и рискът да попаднат на европейския пазар е сравнително малък, но все пак съществува. Ако не се вземат бързи мерки да се приложи решението, се притесняваме, че

има риск да се появят и в нашите чинии

без да са оценени за безопасност, без да е осъществен контрол върху тях. Затова е крайно време да започнем публично да изискваме. Още повече, че бяхме притеснени от това искане на финландското председателство на Европейския съвет.

Какво представлява проучването на продуктите с редактиран геном, което предлага финландското председателство на Съвета на Европа. Каква е целта му?

– Проучването изисква да се изследват правните последствия от прилагането на решението на Съда на ЕС. Това е поредното средство за отлагане прилагането на решението. А съгласното правото на ЕС, такова решение трябва веднага да започне да се изпълнява. Такова проучване трябваше да стартира веднага след излизане на решението, преди повече от година. В момента то се използва за забавяне на приложението. По-притеснителното е, че вероятно ще се използва и като инструмент, за да се прокарат промени в законодателството на ЕС. Виждаме такъв

натиск от биотехнологичните компании

Повече от година се опитват да издействат поправки в законодателството, които да дадат много по-облекчен режим на продуктите с редактиран геном и много по-бързо те да стигат до пазара, за сметка на сигурността и безопасността на потребителите и земеделците. В това проучване виждаме политически инструмент за забавяне прилагането на решението и в крайна сметка промяна на законодателството. Самото изследване може да установи, че прилагането на решението ще стане трудно поради чисто правни или технологични причини. Ние имаме решение за тези проблеми. Да, наистина съществуват трудности, но вместо да се бавим да установяваме нещо, което вече се знае, трябва да започнем да ги решаваме. Едно такова изследване по-скоро би трябвало да установи как по-широкото навлизане на такива техники ще се отрази на правата на земеделските производители да произвеждат и разпространяват семена, да отглеждат животни. С по-широкото навлизане на такива техники

пазарът на семена ще се концентрира

чрез налагането на големите компании, които държат патентите за тези техники. Най-важното е да се изследва способността за ефективен мониторинг на потенциалните неблагоприятни резултати, като се осъществява надзор след пускането на пазара. Вместо да търсим защо не можем да приложим това решение, трябва да търсим какви са рисковете за потребителя и фермерите и да се опитваме да ги намалим.

Каква е ситуацията в България по отношение контрола на ГМО и продуктите с редактиран геном? Има ли от какво да се притеснява българският потребител?

– По отношение на ГМО от години се прилага контрол, който не е перфектен, но е на прилично ниво. Правят се тестове, проследяват се продукти, комуникира се с другите държави – членки, за да се установи кога и в какви продукти има рискове. Но по отношение на продуктите с редактиран геном

няма контрол

Липсва дори базата, за да могат да ги изследват и да ги откриват. И това е изключително притеснително. Затова основното ни искане е да започне разработка на методите за изследване, което е задължение на Европейската комисия. Трябва да се въведе единен метод по детекция, верифициран метод на европейско ниво и националните органи да започнат ги използват. Ролята на българската държава е да изисква възможно най-скоро да се разработят такива методи, а не в случая да дава мандат за проучване, което би забавило още повече разработването им.

Какви действия ще предприемете, ако решението на Европейския съд продължи да не се изпълнява под различни доводи и оправдания?

– Поддържаме връзка с колегите от цяла Европа, слушаме разговори с новите еврокомисари, за да видим каква ще е новата политическа обстановка. Това беше и една от причините по-рано тази година да не стартира сериозна кампания, знаейки че отговорните политици скоро ще напуснат постовете си. Финландско предложение ще бъде първото изпитание

Ако видим, че политиците по-скоро се опитват да обслужват интересите на бизнеса с ГМО, а не на гражданите и фермерите, ще започнем сериозна кампания. Ще се опитаме да предоставим възможно най-подробна информация на потребителите и фермерите. Ще предприемем действия, които винаги сме използвали – петиции, протести и т.н. Но най-важното в момента е да разберем какви са политическите настроения, кои политици ще застанат на страната на големите производители на ГМО и съответно ще решим какви мерки да предприемем срещу тях. Това решение ще е лакмусът, за да може по-добре да планираме действията си. В началото на декември ще има европейска среща по темата с представители на екологични, фермерски и други организации, на която ще обсъдим бъдещите си действия. За да можем в началото на следващата година да започнем още по-усилена работа по темата.

Успех!

Featured Video Play Icon

Стига с тези пластмасови чаши!

Всеки ден в 1894 детски градини в България, всяко дете от общо 224 380 употребява средно по 5 еднократни чаши. Така се изразходват 240 милиона чаши годишно с общо маса на отпадъка над 550 тона. Пластмаса, която трови водите, въздуха, почвите и нас самите 500 години – колкото е периодът й на разпад. Има ли решение? Елементарно. Вижте!

Разтърсващ разказ на една майка за възпитанието в детската градина

„Вчера бях на първата родителска среща през живота си.“ Така започва писмото на Мария Диловска от Сливен – майка на 3-годишно момиченце, което тръгва на детска градина. „Бяха 23-ма родителя, две учителки и медицинската сестра.“ Мария използва присъствието им, за да повдигне въпроса с използването на еднократните чаши за вода от децата в детската градина. Подготвила се е предварително, както тя казва от „страницата на варненци“ с въпроси относно хигиената, приучаването на малките деца към тяхната си чаша, и ред други. „Обясних им, че когато чашите са еднакви, това не носи индивидуалност на децата. Казах, че с използването на пластмасови чаши не са модерни и не мислят за бъдещето. Обясних, че възпитавам детето в екология, опазване на околната среда и ценности и навици, а в детската градина може да провалят всичко постигнато. Детето ще има две линии за следване и в толкова ранна възраст ще е объркано. Оборих ги все едно съм в съда… но не свърши никаква работа, не успях да ги спечеля“, пише в разочарованието си Мария до координатора на Мисия „Аз избирам чаша за еднократна употреба“ във Варна. И допълва: „Учителките казаха родителите да решат, а те решиха „еднократни чаши“, че да не усложняват детската градина. А и не им се занимавало. Не знайно с какво…“.

В края на родителската среща им искат по 3 лв. за мокри кърпи и еднократни чаши месечно. „За мокрите кърпи бях в шок. Веднага контрирах, че уж са там, за да възпитават децата на навици, хигиена и опазване на околната среда. Дори и учебни помагала имат за това. А те забърсват децата с мокри кърпи след хранене, вместо да се измиват.“.

Мария Диловска веднага прави елементарна сметка: „Всяко дете по 4 мокри кърпи на ден, т.е. само за една група това са 1920 мокри кърпи на месец, а за година – почти 20 000.“ Същата е сметката и за пластмасовите чаши. „Ненормална работа!“, възкликва жената. И допълва: „Кетърингът за храна в учебните заведения също е в еднократна посуда, което увеличава генерирането на отпадъци многократно.“.

За съжаление, така е не само в Сливен, а в учебните заведения в повечето населени места в България. Ако има някъде нещо различно, то по-скоро е изключение, а не правило.

„Сега детето ми в групата е различното. Това е много кофти за нейната психика“, завършва писмото си Мария Диловска, която е и експерт еколог в Община Сливен. Тя е категорична: „Много смело и твърдо трябва да се подходи към промени в законовата уредба. С пожелание трудно ще стане.“

На територията на община Сливен има 33 детски градини, а детското заведение, което посещава дъщерята на Мария се намира в центъра на над 90-хилядния град. Подобен проблем има в стотици български градове, но малцина са родителите, които се осмеляват да се изправят срещу порочната система. А тя всеки ден трови здравето на децата и ги възпитава на принципа „ползвай – хвърляй“.

В организмите на 97% от децата е открита пластмаса

В организмите на 97% от децата са открити различни пластмасови субстанции. Изследването обхваща 2500 деца между 3 и 17 годишна възраст за наличие на 15 различни вещества, които се срещат в определени видове пластмаса. От всички 15 тествани вещества са открити 11, а 97% от изследваните деца показват наличие на поне едно от тях в урината си.

Изследването е направено от Umweltbundesamt и Robert Koch – Institut, като част от проект „Deutsche Umweltstudie zur Gesundheit von Kinder und Jugendliche 2014 – 2017“, цитирано от lessplastic.bg. Подробни данни от изследването все още не са публикувани. Според други подобни анализи, DEHF – пластификатор, е открит в най-големи количества у хората, в сравнение с останалите химикали, съдържащи се в пластмасата. Химичното съединение, което прави пластмасата по-еластична, се използва основно в направата на бутилки и чаши. Попаднало в организма, то разстройва хормоналната система и причинява антиестрогенна активност. Въпреки че са минимални, количествата вредни вещества, които приемаме от пластмасите, се натрупват в организма ни. Последиците от този кумулативен ефект върху здравето ни ще станат ясни едва след време.

За производството на чашки за кафе за еднократна употреба, кутии за храна за вкъщи, кофички за кисело мляко, играчки най-често се използва polystyrene (PS). Съгласно стандартите ASTM , полистиролът се счита за неразградим . Той се натрупва като форма на отпадъци във външната среда, особено по бреговете и водните пътища. Стироловият мономер (от който е направен полистиролът) е агент, предизвикващ рак.

В повечето държавни детски заведения у нас пиенето на вода от децата все още се осъществява с пластмасови чаши за еднократна употреба. Всеки ден в 1894 детски градини в България 224 380 децa употребяват над 1 милион чаши. За една година те се равняват на над 550 тона отпадък, който не може да бъде рециклиран. Еднократната чаша се използва в рамките на 2-3 секунди, след което се превръща в замърсител на водите, въздуха и почвите за 300 до 500 години. Това консуматорско „постижение“ струва ежегодно на българския данъкоплатец над 6 млн. лв. Още една причина за ниския ни стандарт на живот!

Ако детската градина, която посещава детето ви, е въвела многократни чаши за употреба, това не е повод за успокоение. Близо 90% от забавачниците у нас – не са. Този отпадък се натрупва в почвата и водите – поглъщаме го заедно с цацата или го вдишваме, като микроскопични частици, които се носят из въздуха.

Чиста околна среда = здрави деца = бъдеще!

Стани част от мисията на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР)!

Избери чаша за многократна употреба! Занеси я в детското заведение и заяви: „Моето дете ще пие от тази чаша!“.

Наднормени нива на шум засече еколабораторията ни

Наднормени нива на шум засече Лятната еколаборатория, която мери параметри на околната среда на детска площадка близо до ОУ „Васил Априлов“ в интервала от 11,22 ч до 12,12 мин на 22 август. При извършените 2928 измервания стойностите варират от 47 dB/A до 81,4 dB/A. Средната е 55,8 dB/A. при норма за дневен период за жилищни зони и територии 55 dB/A.

Шумът атакува почти всички органи и системи на човешкия организъм, като се проявява главно в четири насоки: психологично, физиологично въздействие, въздействие върху съня и загуба на слух, съобщават от здравното министерство. Малцина предполагат, че продължителното излагане на наднормени нива на шум води до учестяване на сърдечния и изменения на респираторния ритъм, повишаване на кръвното налягане, забавяне пасажа на храната и различни по степен и вид увреждания на стомаха, изменение количеството на кръвната захар, повишаване на основната обмяна и дори до задържане на вода в организма.

При фините прахови частици беше измерен пик в 11,40 ч с внезапен силен порив на вятъра. Тогава нормата за по-едрите фини прахови частици -ФПЧ10 надвиши три пъти среднодневната норма от 50 мкг/куб. м и стигна 152 мкг/куб. м, което свидетелства за високата запрашеност на улиците и детските площадки. При липса на вятър ФПЧ10 се движи в рамките 9-16 мкг/куб. м. За по-фините прахови частици ФПЧ2,5 пикът отново е в 11,40 ч – 33,3 мкг/куб. м, а през останалото време – около 5 – 7 мкг/куб. м, като при ФПЧ 2,5 има само средногодишна норма, която е 25 мкг/куб. м.

Фините прахови частици са отговорни за засилването на алергиите, асматични пристъпи, дихателни смущения, рак на белия дроб, както и увеличен риск от възпаление на средното ухо на децата. Освен това се предполага, че те имат въздействие върху заболяванията на сърцето и кръвообръщението (например сърдечен инфаркт). Колкото по-малки са частиците, толкова по–дълбоко проникват в белите дробове.

Нивата на гама-фона бяха около 0,12 микросиверта/час при обичайни за Варна стойности около 0,16-0,17.

Измерванията бяха извършени от доброволци по проект „Лятна еколаборатория“, финансиран от програма „Младежки проекти 2019“ на Община Варна.

Отпадъци за изгаряне

Добро утро! днес пристанище Варна осъмна с поредната порция вносни отпадъци. До довечера ще са по вагоните и от там за изгаряне в циментов завод в китния северозапад. Очаквам след време медицината освен Кръвна захар, холестерол, пурини, кетони, да започне да препоръчва и измерването на диоксини и фурани за установяване на общия здравен статус на пациентите. „Черешката на тортата“ ще са Нано частиците, ама за тях трябва да почакаме да измислят апаратура която да ги улавя.

Пестицидите в нашето всекидневие. Последствия от употребата им.

Всеки ден ние българите, консумираме множество продукти, с различен произход и състав – някои богати на витамини, други – на безброй химични елементи като цинк, желязо, манган, различни соли и добавки, важни за правилното развитие и укрепване на нашите организми. Всеки родител знае, че децата му трябва да консумират повече здравословни продукти, като например плодове и зеленчуци.
Обаче… С навлизането ни в новия век и с развитието на различни технологии във всички сфери на битието , много често забравяме за храната, която е неразделна част от нашето ежедневие и без която не можем да оцелеем . Тя много често е с чужд произход и така обичаните ни плодове, зеленчуци, та дори и месото, са третирани купища добавки още преди да стигнат до продуктовия пазар. Преди транжирането на месото, в много ферми, животните консумират храни, които са пръскани с множество препарати за растителна защита, за повишен добив на продукцията , за покриването на загубите от лоши предходни години, за намаляване периода на вегетация .


Винаги препарати, и само препарати. Всичко това се натрупва в растенията – в техните стебла, листа, дори в корените и след използването им като фураж за животни или дори за употреба от самите нас, тези неестетвени ,, хранителни добавки за растения”, се трупат в животинските организми, включително в нашите. Това доказано води до изключително тежки, труднолечими заболявания, като в дългосрочен план много често се стига до лекарската диагноза – Рак. …(това, в следващата статия  )

Най- честите препарати, ползвани от производителите за нашата храна са пестицидите. Това са средствата на земеделците за повишеното производство на даден вид култура.
Проблемът не е в употребата на тези вещества, а в превишеното дозиране на дадения субстрат и попадането му в почвата. Пестицидите подпомагат разтежа и развитието на растенията, масовата им употреба и липсата на качествен контрол, водят до покъртителни последствия за всички.

По последни данни от проучвания, употребата на пестицидите е довела до масовото намаляване на пчелните кошери в страната, както и до повишаване натровеността на почвите. Тези последствия са резултат от ниското ниво на информираност относно периода на разпадане на пестицидите, като най-същественото се състои в това, че всички изследвания за състава на храните показват положителни проби за съдържание на пестицидни остатъци.

Ако, с такова бързо темпо, всички ние продължим да произвеждаме и да консумираме такива продукти от консервативното производство, да продължим да не се грижим за здравето си и за природа, ще задълбочим намаляването на биоразнообразието в живата природа ….

В крайна сметка,ако след всички проучвания за употребата на пестицидите и направените изводи от тях, ние – младите агрономи на Република България, както и всички земеделци, насочили се към цялостното биоземеделие запретнем ръкави, с общи усилия ще се постараем да намалим вредата от пестицидите върху нашата богата зелена земя… 🙂

Има надежда за бъдещето ни!

Къде е най-замърсено от шум и прах

Кръстовището на булевардите „Чаталджа” и „Осми Приморски полк” е най-замърсеното място с фини прахови частици и шум в района, заключен между бул. „Осми Приморски полк”, бул. „Чаталджа”, ул. „Васил Друмев” и ул. „Кап. Рончевски”. Замерването е извършено през юли 2018 г. от доброволци на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР), като част от проект „Младите и квартала”, финансиран по програма „Младежки проекти 2018” на община Варна. В деня на измерването фините прахови частици до 10 микрометра (ФПЧ10) са били 67,15 мкг/м3 при средно дневна норма от 50 мкг/м3. Тази норма, според законодателството, не трябва да се превишава повече от 35 дни в годината. Средно годишната норма (СГН) за ФПЧ10 е 40 мкг/м3. Нормата на по-опасните фини прахови частици – до 2,5 микрометра (ФПЧ2,5), е превишила, като единична стойност, с около 20% средногодишната в същия пункт. СГН на ФПЧ2,5 проникващи много по-дълбоко в дихателните пътища, е до 25 мкг/м3. От 1 януари 2020 г. се предвижда да влезе в сила още по-ниска средно годишна норма – до 20 мкг/м3. На експертно ниво се коментира активно въвеждането на норми за още една фракция – фини прахови частици до 1 микрометър. Именно те са най-опасни за човешкото здраве и се свързват със саждите от изгарянето на дизела, коментира д-р Димчо Томов от катедрата „Хигиена и епидемиология” на Медицински университет -Варна.

Освен първите няколко жилищни блока по протежението на бул. „Осми Приморски полк”след кръстовището с „Чаталджа”, на най-голямо замърсяване с фин прах са изложени живеещите около кръстовището на ул. „Константин Фотинов” и „Любен Каравелов”, както и на „Княз Николаевич” и „Цани Гинчев”. По време на замерването там са установени наднормени стойности на фини прахови частици.
Основният източник на ФПЧ през лятото е автомобилният транспорт. Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен, когато във въздуха има и серен диоксид. Продължителното излагане на серен диоксид и прах води до белодробни заболявания, предимно респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити.

Автомобилите са главният виновник и за шумовото замърсяване. Освен на кръстовището на булевардите „Чаталджа” и „Осми Приморски полк”, наднормено шумово замърсяване беше измерено още в карето между улиците „Любен Каравелов”, „Найден Геров” и „Феликс Каниц”, както и между бул. „Осми Приморски полк”,ул. „Найден Геров” и „Кап. Рончевски”. Продължителното излагане наднормен шум предизвиква не само необратими изменения в органите на слуха, но води и до нарушения на нервната система.

Чети етикета и на шампоана!

Този шампоан прави страхотна пяна!”. А зачитали ли сте се в етикета му? А в пастата за зъби? Душ-гела? Непонятно е, съдържанието е на латиница, има съкращения…

Ето кое предизвиква страхотната пяна: Sodium Lauryl Sulfate (може да се срещне и като SLS), заедно с Sodium Laureth Sulfate (SLES) или Ammonium Laurel Sulfate (ALS). Това са масово използвани евтини пенители в продутите за лична хигиена, в т. ч пасти за зъби, води за уста, сапуни…Сега погледнете етикета на препарата за пране на килими и за почистване на подове. Евтиният синтетичен пенител присъства и там. Предизвиква раздразнение на кожата, скалпа, венците, атопичен дерматит, себорея, екзема, подуване на ръцете… В зависимост от процеса на производство, SLES може да бъде замърсен с Dioxane. Диоксанът е канцероценен и остава в тялото за дълго време, защото черният дроб не може да го метаболизира ефективно. Редица изследвания го свързват с хормоналния дисбаланс.

А ето и кое почиства така ефективно – триклозанът. Използва се при производството на сапуни, лосиони, дезодоранти, гелове за душ, кремове, пасти за зъби, пластмаса. Когато проникне в клетката, триклозанът блокира синтеза на ензима Еноил-АПБ редуктаза, който е жизненоважен за оцеляването на много бактерии. Ако се съедини с хлора може да се образува хлороформ, който е канцероген.

Сладкият вкус на пастата за зъби се дължи обикновено на аспартама (изкуствен подсладител). В организма той се преобразува във формалдехид – вещество, което причинява рак.

Антикариесният компонент в паста за зъби – флуорът, причинява проблеми със щитовидната железа и имунната система. Продължителното предозиране с флуор води до флуороза – промяна в структурата на костите, които стават по-слаби и чупливи, а на зъбния емайл до степен на разрушаване.

Проплиленгликолът се използва като овлажнител и омекотител в пасти за зъби, кремове и дезодоранти, но и в антифриза и боята. Токсичен е в по-големи количества.