Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 01/10/2023

20 000 дървета спасяват от изсичане варненци чрез кампанията за разделно събиране на хартия „Лист по лист“. Заветната цел за броя неунищожени за производство на хартия дървета ще бъде изпълнена само след няколко месеца. За 22-годишното си съществуване и активна работа над 500 фирми, училища, детски градини, институции и граждани във Варна са събрали и предали за рециклиране чрез „Лист по лист“  972 тона хартиени отпадъци. Вярвайки в максимата, че 1 тон рециклирана хартия спасява от изсичане 17 дървета, до момента те са предотвратили сечта на близо 19 500 броя от белите дробове на планетата.

Цифрите бяха изнесени от координатора на инициативата Илиян Илиев по време на кръгла маса „Устойчиво потребление в градска среда – регионални решения“. Събитието се проведе в Икономически университет – Варна, а в него се включиха представители на научните среди и гражданския сектор от цялата страна.

„Когато говорим за устойчиво потребление, фокусът е върху намаляването на консумацията, генерирането на по-малко отпадъци и съответно увеличаване на вторични суровини, пестенето на енергия, местните ресурсите, ниско ресурсната мобилност и политически активните граждани.“ Това заяви Илиян Илиев по време на форума, като представи част от информационните, демонстрационни, образователни и застъпнически кампании на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие във времето. Сред тях са мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“, „Не, мерси, нося си“, „Шише върни, книга си вземи“, „Еко рейтинг“, „Хайде на бас“, „Да изядем атомна електроцентрала“ и др.

По време на кръглата маса беше представена апликация за мотивиране към по-екологично поведение в ежедневието от Диана Настева от сдружение „Няма невъзможни неща“. Бяха дискутирани добри практики в устойчивото потребление на храни и намаляването на хранителните отпадъци от „фермата до трапезата“, както и проучване на катедра „Икономика на природните ресурси“ в УНСС в тази област.

Ефективното потребление на вода и осведомеността на потребителите относно техния воден отпечатък беше обект на разглеждане, заедно с Милена Ангелова от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

СПОДЕЛИ!

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на проект Climate action by European citizens delivers for developmentCSO-LA/2018/160048-1/23. Цялата отговорност за съдържанието се носи от организаторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тоотразява официалното становище на Европейския съюз.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина