Обществен център за околна среда и устойчиво развитие стартира в края 2019 г. инициатива – Зелени петъци! Най-хубавият ден, в който работната седмица приключва – направи нещо готино, нещо „зелено“!

В първия ни зелен петък обявихме „Празно шише от парфюм върни и книга си вземи!“. И този призив се превърна в постоянна инициатива. Събираме всички малки стъклени шишенца от козметика и медикаменти, които досега завършваха житейския си път на сметището. За благодарност даваме на всеки включил се в кампанията, книга втора употреба по избор. Участникът, от своя страна, оставя левче за фонд „Лист“, към който са дарявани старите книги. Събраните средства отиват за екологично образование на младите хора.

Непотребните опаковки се преработват от завода за стъкло в Белослав по иновативна технология до материал за топло- и шумоизолация.

Екоработилниците са другият акцент по време на петъчните ни срещи с варненци. Картички от подръчни материали, хранилка от пластмасова бутилка, рисунки върху стари стъклени шишета… Рециклираме, учим за природата, правим от нищо нещо и се забавляваме.

В последния зелен петък на август и първия на септември сме на еколагер в Шабленското село Езерец. Четири дни живеем под открито небе, на палатки, строим с глина и слама, готвим на пещ и живеем според законите на природата.

И така неусетно постигаме основната цел, с която стартирахме „Зелени петъци”: Да подпомогнем младежката екологична активност във Варна. Младите хора да научат повече за опазването на околната среда, като приложат екологичните дейности в ежедневието си.

Очакваме ви всеки петък между 9 и 17 ч на ул. „Сава Радулов“ 14 във Варна! За разговор, среща или дискусия. Да споделите идея, инициатива или проблем. Със стъклено шишенце, хартия, пластмаса или метален флакон за рециклиране. С желание да направим нещо ново от старото. Или просто да се запознаем. Заповядайте!

Предизвикателство

Необходимо е развиване мисленето и активността на младите хора в различни зелени направления – бизнес, гражданско, образователно, политическо, както и на различно ниво – граждански акции, образователни кампании, бизнес приложения, промяна на политики, иновации, домашни навици и т.н.

Действия

Предоставяме пространство – споделена зала за срещи и идеи „Кубрик“, където има възможност за:

– срещи на различни клубове по интереси;

– прожекция на образователни филми;

провеждане на екоработилници;

– дискусии по актуални проблеми и планиране на граждански действия;

– иницииране на кампании за привличане на младежки активности, като „Празно шише от парфюм върни и книга си вземи!“;

– популяризиране на добри екологични практики в града, реализирани или реализиращи се от формални и неформални младежки групи и организации.

Резултати

По-ангажирани към екологичните проблеми, активни варненци, знаещи как да отстояват каузите, за които се застъпват, и как да са по-успешни в решаването на екологичните проблеми;

Възможности за повече срещи за обмен на знания и идеи;

Повече подкрепени и реализирани младежките екоактивности във Варна.

Координатор на проекта:

Свилена Велчева

Свилена Велчева
тел.: 052 306423
e-mail: info@ecovarna.info

Партньори:

Зелени петъци се реализират в рамките на проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ с финансова подкрепа в размер на 55 739 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Основната цел на проекта е: Подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.