Основната цел на проекта е: Подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.

Проектът стартира на 27 ноември 2019 г. и продължава до 27 август 2022 г. Финансира се в рамките на първи конкурс за стратегически проекти на Фонд „Активни граждани“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021. Проектът е по тематичен приоритет No 6: „Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации“.

Предизвикателство

Варна е общност от около половин милион души. Голяма част от варненци гледат с недоверие и дори враждебност към гражданските организации. В местните училища и университети много рядко можете да попаднете на учебни форми, разглеждащи гражданското общество. Провокирани от различните опоненти (икономически, политически), гражданите започват да гледат на неправителствените организации (НПО), като носители на чужди идеи, фактори, които пречат за развитието на държавата, общината, бизнеса, на собственото им разбиране за живот. Медиите рядко и филтрирано отразяват работата на НПО. Всичко това води до дистанцираност на гражданите и ниски нива на участие в неправителствения сектор.

Действия

С помощта на проекта се очаква да реализираме:

Система от онлайн информационни инструменти за промотиране работата на гражданските организации;

Конституиране на център за споделяне и подпомагане на работещи граждански практики;

Организиране на тематични граждански кампании за подобряване информираността на гражданите за ролята на НПО;

Провеждане на годишни форуми за представяне на приключили или текущи граждански активности.

Резултати

В продължение на 33 месеца ще катализираме динамика в гражданското общество във Варна.

Очакваме да се повиши авторитетът на гражданските организации в града. Неформалните групи по-често да се обръщат за сътрудничество и помощ по различни проблеми към действащи граждански организации.

В крайна сметка, ние в Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, сме убедени, че в резултат на проекта, ще помогнем за подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор във Варна.

Координатор на проекта:

илиан илиев

Илиян Илиев
тел.: 0887 35 11 41
e-mail: pecsd.us@gmail.com

Партньори:

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 55 739 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).