Свободата е като хляба – всеки ден се омесва, изпича, изяжда

Радой Ралин

Ежегодният граждански форум – Конференция по демокрация се провежда от 2013 г. всяка последна събота и неделя на месец февруари. Целта на събитието е да осигури трибуна за различни дейности в подкрепа на демократичните ценности, както и да подпомага провеждането на дебати за прилагане на демократичните практики. Стартирахме този ежегоден граждански форум, провокирани от февруарските протести през 2013 г. Тогава високите сметки за ток станаха повод за смело и открито критикуване на недемократичното управление на страната, сраснало се с нездрави икономически интереси на монополи и групировки. Протестите завършиха трагично със смъртта на Пламен Горанов, който се самозапали пред сградата на Община Варна.

Предизвикателство

Февруарските протести от 2013 г. бяха показателни в много отношения за степента на развитие на гражданското общество в България. Потвърди се убеждението, че за утвърждаването и съхраняването на демокрацията трябва да се работи всеки ден, нищо че бяха изминали 24 години от 10 ноември 1989 г. За съжаление, у хората съществува нагласа, че демокрацията им е дадена, че от тях се иска само да я консумират. Същевременно през тези години, политиците направиха така, че понятието „гражданска организация“ да стане мръсна дума. Това незряло отношение към демокрацията ни играе лоша шега сега. В повечето случаи хората са апатични или реагират със закъснение на посегателствата върху демократичните принципи и права. Действията са post factum, когато нещата са преминали точката на пречупване и връщането е почти невъзможно. Варна в това отношение е емблематичен пример. Доказателствата са много – от дългогодишните борби за законност на собствеността върху крайбрежната зона на Морската градина до експлозиите на масово недоволство, изразени от протестите. Предизвикателството пред нас, като гражданска организация, е да работим за утвърждаването, развитието и поддържането на демократичните процеси и гражданското общество във Варна.

Действия

Да създадем и поддържаме годишен форум, който да отбелязва развитието на демократичните процеси и гражданското общество във Варна стана наша цел. Нарекохме го „Конференция по демокрация“. По модел на подобни форуми, провеждани в развитите демокрации, нашата конференция също се провежда веднъж годишно. Целите й са:

* Да дадем трибуна за представяне на разнообразните граждански активности в подкрепа на демократичните ценности в обществото: свобода и защита на граждански права; баланс на интереси на различните групи в обществото; постигане на консенсус.

* Да съдейства за провеждането на дебат по прилагането на демократичните ценности и усъвършенстването на демократичните практики.

Форумът е открит. Предложения за теми, лектори, презентатори на реализирани граждански инициативи, се събират текущо през годината. В началото на месец декември се отправя публична покана до гражданите за активно споделяне: представяне на активност, водене на дебат, изнасяне на лекция, представяне на филм, представяне на номинация, получаване на отличие, получаване на финансиране за реализация на идея за бъдеща активност и др. Всеки желаещ да сподели своя опит и идея, трябва да заяви своето участие, като ни изпрати по електронен път: мотивационно писмо и резюме на темата (до 10 изречения). В края на януари организаторите съставят дневния ред от одобрените теми и участници, за което се съставя протокол. Одобрените участници получават известие, че ще бъдат включени в дневния ред на конференцията.

Критериите за активно участие са:

* активността да е в унисон с целите на форума;

* активистите да са отворени за въпроси, коментари и критики.

С оглед баланса на интереси, приоритет се дава първо на най-уязвимата група – гражданските активности, на второ място – на призваните за водачи – политическите субекти, и на трето място на представителите на бизнеса.

Паралелно с избора на активности, провеждаме и кампания за набиране средства за провеждане на конференцията.

Резултати

На 28 февруари 2015 г. се проведе първото издание на „Конференция за демокрация“. От тогава до днес, форумът се провежда винаги в последната събота и неделя на месец февруари. В зависимост от събраните средства, конференцията продължава един или два дни. Първият ден е за представяне на местни граждански инициативи от Варна и страната. Вторият ден е посветен на гражданско участие в решаването на въпроси с глобално значение, но рефлектиращи върху живота в България. Участниците са разделени в тематични панели. В рамките на един панел има три 18-минутни презентации. Всеки панел завършва с 30-минутна дискусионна част, включваща въпроси към говорителите. Всяка година глобалните теми са различни. Първоначално в конференцията се включваха активни граждани и представители на граждански организации от Варна, Добрич и Шумен. Днес географията на конференцията обхваща цялата страна.

Координатор на проекта:

илиан илиев

Илиян Илиев
тел.: 0887 35 11 41
e-mail: pecsd.us@gmail.com

Партньори:

Форумът се провежда по инициатива на арх. Калина Митева Павлова. Партньор през годините е и Екологично сдружение „За Земята“.

През 2020, 2021 и 2022 г. Конференцията се провежда в рамките на проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е: Подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.