Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Всеки път, когато пазаруваш с торба за многократна употреба, печелиш ти, печели и Земята. Затова ела с торба, спаси ела!

КЪДЕ: На Фермерски пазар – Варна: всяка събота от 11 до 15 ч във Varna Mall и от 16 до 19 ч в Св. св. Константин и Елена; всяка неделя от 11 до 18 ч пред Фестивален и конгресен център.

КАК: Пазарувай само със собствени торби за многократна употреба! Без еднократни найлонови, хартиени, биополимерни торби. Ела на тематичния щанд на кампанията и вземи талон със символа на кампанията – зелената ела. За всеки пазарен ден, в който си дошъл с многократна торба, на твоя личен талон ще грейва по една зелена ела – символ на твоя принос в опазването на горите. Тя ще се получава от информационния щанд на кампанията на Фермерския пазар във Varna Mall, в Св. св. Константин и Елена или пред Фестивален и конгресен център. Целта е да събереш 10 зелени ели.

ЗАЩО:  За да спасим много дървета от изсичане. И не само – получаваш възможност да спечелиш една от многобройните ни награди.

Първият участник, събрал 10 зелени ели в талона си, печели:

 • торба с вкусни фермерски продукти;
 • чаша от Ecovarna.info;
 • тефтер с химикал „Екоакадемия“;
 • виртуална значка за снимка във Facebook.

Наградите се получават на място на информационния щанд на Фермерски пазар Варна в момента, в който са събрани 10 щампи „зелени ели“ в талона.

Вторият, третият, четвъртият и петият участник, събрали 10 зелени ели в талона си, печелят:

 • торба с вкусни фермерски продукти;
 • виртуална значка за снимка във Facebook.

Наградите се получават на място на информационния щанд на Фермерски пазар Варна в момента, в който са събрани 10 щампи „зелени ели“ в талона.

Всеки участник, събрал 10 зелени ели в талона си, без първите петима наградени, участват в томбола за:

 • Фамилно посещение във ферма – партньор на Фермерски пазар – Варна;
 • Фамилно посещение на еколагер „Езерец“ през август 2021 г;
 • 5 торби с вкусни фермерски продукти;
 • 5 бр. тениски „Лист по лист“;
 • 5 бр. тефтер с химикал „Екоакадемия“;
 • 1 комплект книги от Ecovarna.info.;
 • Алея на славата – виртуална значка за снимка във Facebook профила на всеки участник, събрал 10 „ели“, която показва неговия принос в опазване на горите.

Томболата ще се тегли в 12 ч на 30 май 2021 г. на Фермерски пазар пред Фестивален и конгресен център.

КОГА: От 20 февруари до 30 май 2021 г.

Кажи „ДА!“ на многократната торба!

Защото…

 • Всяко пето дърво на планетата се отсича за производство на хартия*.
 • За последните 20 г потреблението на хартия се е увеличило 2,5 пъти, основно за сметка на опаковъчната*.

Проблемите с пластмасовото замърсяване карат все повече търговци да заменят найлоновите торби с хартиени или такива от био полимери. Но…

 • За производството на една хартиена торба се използва 26 пъти повече вода и 40% повече енергия, отколкото за найлонова.
 • Масовото навлизане на биополимерни торби води до безконтролното обезлесяване на големи територии за добив на биомаса.

*По данни на „Форум за екология и хартия“ – Германия.

Събитието „Ела с торба, спаси ела“ се реализира по проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.