Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 19/01/2021

Над половин тон хартия дариха служители на „Евромаркет Груп“ – Варна, за кампанията за разделно събиране на хартия „Лист по лист“. Отпадъчната хартия е събрана само за два дни от 20-те служители на компанията. Неприятно е, че въобще се използва хартия, но понякога е наложително, смятат хората от фирмата. Те са решили да предават хартия за кампанията на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, защото споделят целите и мисията на организацията. Впечатлени са и от постоянните кампании на сдружението, като „Еколагери Езерец“ и „Шише върни, книга си вземи“.

Освен хартия, от „Евромаркет Груп“ предадоха и 20 кг пластмасови капачки. Важното е примера, който даваме на младото поколение не само с рециклирането, но и само с чашата за многократна употреба, от която пием кафето си или с торбичка, с която излизаме да пазаруваме, смятат тук хората.

Средствата от предадените за рециклиране отпадъци се генерират в набирателен фонд „Лист“ и се изразходват за екологични каузи, отговарящи на мисията на организацията.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина