Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 22/12/2020

Да даряваш в България е трудно, особено за екологични каузи и граждански сдружения, които ги защитават. Затова сме безкрайно признателни на хората, които направиха първата крачка. По повод 25-годишнината си Обществен център за околна среда и устойчиво развитие започна дарителска кампания. Първи в инициативата се включи Христо с дарение от 10 евро чрез PayPal. Христо ни познава отблизо, защото е участвал в еколагери „Езерец“. Но затова пък Наталия от Благоевград не е била пряк участник в наши акции (нека ни поправи, ако грешим). Тя дари по сметка 50 лв. за организацията. 10 евро по повод годишнината ни получихме и от Грздан от Варна. (Не споменаваме фамилии, защото не сме взели разрешение за оповестяването им.)

Нека в най-хубавото време от годината – Коледа, благодарим и на хората, които ни подкрепяха и без повод. Благодарим на Антон, който дари 1000 лева за провеждане на #КонференцияПоДемокрация2021! Благодарим на дамата, която участва с 280 лв. в „Купи картина – подкрепи кауза“ за изграждане на зелена шумова бариера около бул. „Левски“. Благодарим на тези, които купиха продукт от онлайн магазина, за да подкрепят кауза! И на тези, които оставиха левче в дарителската ни кутия по време на #ЗелениПетъци! И на доброволците, които дариха труда си, за да помогнат.

Благодарим ви, приятели! Малките жестове означават много. Те ни дават сили да продължим да отстояваме гражданските каузи и да правим #ЧистаОколнаСреда!

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина