Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 22/12/2020

Да даряваш в България е трудно, особено за екологични каузи и граждански сдружения, които ги защитават. Затова сме безкрайно признателни на хората, които направиха първата крачка. По повод 25-годишнината си Обществен център за околна среда и устойчиво развитие започна дарителска кампания. Първи в инициативата се включи Христо с дарение от 10 евро чрез PayPal. Христо ни познава отблизо, защото е участвал в еколагери „Езерец“. Но затова пък Наталия от Благоевград не е била пряк участник в наши акции (нека ни поправи, ако грешим). Тя дари по сметка 50 лв. за организацията. 10 евро по повод годишнината ни получихме и от Грздан от Варна. (Не споменаваме фамилии, защото не сме взели разрешение за оповестяването им.)

Нека в най-хубавото време от годината – Коледа, благодарим и на хората, които ни подкрепяха и без повод. Благодарим на Антон, който дари 1000 лева за провеждане на #КонференцияПоДемокрация2021! Благодарим на дамата, която участва с 280 лв. в „Купи картина – подкрепи кауза“ за изграждане на зелена шумова бариера около бул. „Левски“. Благодарим на тези, които купиха продукт от онлайн магазина, за да подкрепят кауза! И на тези, които оставиха левче в дарителската ни кутия по време на #ЗелениПетъци! И на доброволците, които дариха труда си, за да помогнат.

Благодарим ви, приятели! Малките жестове означават много. Те ни дават сили да продължим да отстояваме гражданските каузи и да правим #ЧистаОколнаСреда!

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина