Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 09/10/2020

Трима доброволци от Лятна доброволческа служба към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие днес получиха удостоверения за положен доброволчески труд от председателя на сдружението Илиян Илиев. Десетокласникът от МГ-Варна, Калоян Парасков беше дясната ръка на Илиян по време на кампания „Лист по лист“ през целия август. Стелиана Калева помага по време на Зелени петъци и юлската ни акцията „Не, мерси, нося си“. Стелиана е единадесетокласничка от МГ-Варна. Петър Петров участва за втора поредна година в Лятна доброволческа служба. Миналото лято той работи за Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ и „Не, мерси, нося си“, а през тази монтира видеа за ютуб канала на организацията. Петър е 11 клас в III ПМГ – Варна.

Всеки доброволец има ментор, от който получава знания и опит срещу положения доброволен труд. Мнозина от тях се връщат в организацията след време със собствени проекти и граждански кампании, които организацията подкрепя.

Освен че разчита на българските младежи – доброволци, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие е посрещаща и изпращаща организация към Европейската доброволческа служба и Европейски корпус за солидарност вече 15 години. Като такава, има възможност да изпраща наши доброволци, на възраст между 17 и 30 години, в други европейски страни. Почти всяка година сдружението посреща и чуждестранен доброволец, който живее и работи у нас в продължение на година. През ноември очакваме следащата ни доброволка от Италия Джулия.

Ако желаете да подкрепите доброволческата ни програма, може да направите дарение с #Доброволци тук.

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина