Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 12/08/2020

Измерване на шумовото замърсяване в района на обновения бул. „Левски“ започна днес Гражданската еколаборатория към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Шумът ще се измерва в пет точки два пъти дневно – между 8 и 9 ч  и 14 и 15 ч., по протежение на булеварда между кръстовището с „Осми Приморски полк“ и стадион „Спартак“.

„Целта ни е да обхванем поне един час пик и един час с по-слабо движение, така че да имаме разностранен поглед върху шума, който се генерира от автомобилния трафик в района на бул. „Левски“, разясни д-р Димчо Томов, който ръководи изследването.

Проучва се еквивалентното ниво на шума в района в три дни от седмицата – един делничен ден, в края на работната седмица – петък, и един почивен ден – неделя.

„Целта е да се докаже една незащитена инфраструктура, да се помисли за хората и най-вече хората да имат яснотата какво се случва под носа им“, заяви Антон Богдев, инициатор на кампанията. След анализ, измерванията ще бъдат предоставени на оторизиран орган и ще бъде изискано официално замерване от лаборатория. Резултатът, към който се стремим, е предприемане на мерки за подобряване на градската среда, изграждане на защитна инфраструктура, която да предпази здравето на хората в района, заяви Антон Богдев.

Подобни изследвания би трябвало да послужат за вземането на адекватни управленски решения, свързани с управлението на трафика в града, с реконструкцията на кръстовища, на пътна настилка, с така коментираната и чакана от всички smart-организация на транспортните потоци в града, коментира д-р Димчо Томов. По думите му, това трябва да бъде от една страна удобно за тези, които се придвижват с различни видове транспорт, а от друга – да не се утежнява непрекъснато акустичната обстановка.

Изследването на шума по бул. „Левски“ се извършва с два шумомера на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, които дават разнообразни данни с оглед последващо анализиране. Апаратите са достатъчно прецизни, с възможност за калибриране, смята д-р Томов. Времето и продължителността на измерване са подбрани така, че да дадат една типична характеристика на акустичното състояние в района на бул. Левски, което е свързано основно с автомобилния трафик.

Още при първите измервания днес бе установено, че нивата на шум в часовия интервал 8- 9 ч надвишават пределно допустимите. „При допустими 60 децибела отчитаме масово 70 и дори на моменти 80“, констатира Антон Богдев.

Това е първото подобно проучване, което Обществен център за околна среда и устойчиво развитие прави със собствени сили и средства. Данните от институционалния мониторинг, който извършва Регионалната здравна инспекция, показват, че бул. „Левски“ е едно най-оживените кръстовища във Варна. Другите са в района на Катедралата, на „Червения площад“, а също и там, където има светофари, накъсване на транспортния поток със спиране и тръгване.

Транспортът е основният източник на шум в големите населени места и в частност Варна. Неблагоприятната тенденция, която отчитат специалистите, е непрекъснато увеличаващото се средно ниво на шума в големите населени места. Само за няколко години нивото на шум скача с един децибел средно. В натоварени часове на оживени кръстовища и магистрали нивото на шума надхвърля съответните допустими норми за характерния район на населеното място. Нормите за шум на открито в населените места са диференцирани според съответната наредба в различни категории и зони и за тях има различни норми.

Шумът е хроничен стресогенен фактор, който влияе отрицателно върху всички органи и системи на човека, независимо от това какъв е по характеристики, по произход и по продължителност. Той е един от факторите, който непрекъснато действа върху човешкия организъм. Най-чувствителни и уязвими на шум са сърдечно-съдовата и нервната системи.

За да подкрепите каузата за изграждане на зелена шумова бариера около бул. „Левски“, може да закупите картина или икона от онлайн магазина.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина