Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

стратегия за гражданския сектор

Още седмица за предложения по „България 2030“

До 28 октомври 2019 г. гражданите могат да дават предложения и да правят коментари по Националната програма за развитие България 2030 (Bulgaria 2030 proekt) на портала за обществени консултации. Рамковият стратегически документ е от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи. Той определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.
Проектът на визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие България 2030 стъпва на Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването ѝ към Европейския съюз. Анализът определя ключовите проблемни области и пропуски в политиките за развитие на страната. Той е обсъден и съгласуван със социално-икономическите партньори в рамките на Икономическия и социален съвет и Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Националната програма за развитие България 2030 трябва да бъде одобрена от Министерския съвет. На следващ етап предстои изготвянето на индикативна финансова рамка, предварителна оценка на въздействието и механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегическия документ.

Варненските ученици в кабинета на кмета на Дългопол.

Деца извоюваха ограда и кошчета на Чудните скали

Ученици от Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна успяха да договорят поставянето на бариерни ограждения, почистването, поставянето на кошчета за отпадъци и табели, забраняващи достъпа на животни, в Чудните скали. Това се случи по време на срещата им с кмета на община Дългопол Георги Георгиев преди няколко дни. До развръзката се стигна след поредица от писма до институциите и медиите, в които те сигнализираха за вандалски действия в природната забележителност.

Децата са участници в 11-ата научна експедиция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят“, в рамките на която имат поход до Чудните скали. По време на похода виждат природния феномен изрисуван с графити, превърнат в пасбище и тоалетна за стада от крави и сметище за отпадъците на туристите. Спонтанната им идея да организират акция по почистване се сблъсква с ограниченията на закона. Затова се обръщат за съдействие към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР). След консултация за провеждане на граждански действия, учениците известят писмено за проблема контролиращите институции в лицето на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ)- Варна, Община Дългопол и кметовете на селата Аспарухово и Добромир.

На поканата им за среща се отзовава единствено кметът на Дългопол Георги Георгиев. Той обещава още през ноември поставянето на бариерни ограждения, табели, забраняващи достъпа на животни до Чудните скали, кошчета за боклуци и почистване на животинските отпадъци. Според него единствено жива охрана и видеонаблюдение са реално и трайно решение на проблема. За да се осигурят, освен значителни средства, е необходимо и укрепване на района от свличащи се камъни. Затова младежите обмислят възможността за създаване на сдружение с идеална цел, което да организира дарителска кампания „Да спасим Чудните скали“.

Освен за почистването и обезопасяването, децата имат идеи и затова, как да направят Чудните скали по-атрактивни за туристите. „Искаме да намерим удобен път за придвижване пеша от село Аспарухово до Чудните скали. Да се направи екопътека и да се монтират цветни светлини, така че обектът да се вижда отдалече нощем“, споделя шестокласничката Анна Богданова. Учениците предлагат още да се поставят информационни табели не само с чисто географски данни, а и с любопитни и малко известни истории за мястото, които научили от хората в село Аспарухово.

„На следващата среща в общината ще отидем с нагласата да предложим конкретна помощ от наша страна“, заяви седмокласникът Георги Георгиев.

Шестокласникът Георги Георгиев постави очи в очи исканията си на кмета – съименик и дори поседя за кратко в стола му.

„Позитивно настроена съм. Кметът подходи с разбиране, което ми дава сигурност, че нещата ще се случат“, смята съученичката му Анна Богданова.

По пътя към успеха децата преминаха обучение по граждански контрол по проект „Лятна еколаборатория 2019“, финансиран по програма „Младежки проекти 2019“ на Община Варна.

„Чудни скали“ е обявена за природна забележителност преди 70 години. Разположена е на 12,5 хектара в община Дългопол, на 4 км от село Аспарухово, на брега на язовир Цонево. Целта на обявяването е опазването на скалните образувания, което забранява промени, увреждащи естествения образ на скалите и околния пейзаж и природа.

„Чудни скали“ са включени в националния Регистър на защитените територии и защитените зони в България и частично в защитената зона по Директивата за птиците Камчийска планина.

Повече информация за активностите на децата и затова как може да ги подкрепите, вижте тук!

Младежи се обучаваха в граждански контрол

Обучение за упражняване на гражданските права и граждански контрол при разрешаване на екологични проблеми се проведе в рамките на проекта „Лятна Еколаборатория“. Ученици от Средното училище по хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна потърсиха Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) в опита си да спасят природната забележителност Чудните скали от вандалски набези. Младежите са част от 11-ата научна експедиция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят“, в рамките на която се натъкват на множество графити и отпадъци от човешка дейност и животни в района на защитената зона. Първоначалната им идея е да се заемат сами с почистването, но разрешителните режими на обекта ограничават това им намерение. Затова избират по-трудния път – задействане на институциите да си свършат работата, промяна съзнанието на хората, живеещи в района и на туристите, посещаващи обекта. Какви стъпки да бъдат предприети за целта, към кого и в каква форма да се обърнат, как да организират ефективна кампания за решаването на проблема, ги консултираха председателят на ОЦОСУР Илиян Илиев и адвокат Александър Асенов.

„Лятна Еколаборатория“ е идея за ангажиране на младите хора, интересуващи се от екологичните проблеми в процесите на активно наблюдение, събиране на информация, обработване, анализиране и оповестяване. Целта е да бъде повишена ангажираността им към опазването на околната среда.

Проектът се реализира по програма „Младежки проекти 2019“ на Община Варна.

Безплатна прожекция на филма „Как да променим света“

Безплатна прожекция на документалния филм „How to change the world“ („Как да променим света“) ще се състои във Варна на 16 август от 19 ч. в Социалната Чайна на ул. „Преслав“ 53. Лентата представя историята на зараждането на „Грийнпийс” и от премиерата си през 2015 г. насам, получава редица международни награди за майсторска документалистика.
През 1971 г. група приятели отплават с кораб, за да спрат ядрени опити в Амчитка, Аляска. Техният протест завладява целия свят. Това е раждането на „Грийнпийс“ и събитието, задаващо насоката на съвременното „зелено” движение.
Още от първата акция, чрез изразните средства на седмото изкуство – киното, активистите от „Грийнпийс” запечатват непринудено на 16-милиметрова лента своето приключение, а в лицето на Боб Хънтър – новелист и журналист с искрен и комедиен поглед върху себе си и групата, намират възможно най-добрия хроникьор. С помощта на яркия архивен материал и хитроумния разказ на Боб Хънтър – направляваща фигура от ранните години на организацията, режисьорът Джери Ротуел създава един завладяващ филм.
Филмът съдържа сцени, които не са подходящи за деца.

Казваме „Добре дошъл“ на Ивайло Иванов

От май 2019 г. към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) се присъедини нов член. Да посрещнем с „Добре дошъл“ Ивайло Иванов.

Ето го и него:

Аз съм…

роден във Варна. Завършил съм икономика и след това биоразнообразие, екология и консервация. Занимавам се с дейности, свързани с опазване на околната среда от 1998 г. като доброволец към много неправителствени организации и като служител на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Днес Ивайло е член на Управителният съвет на БДЗП.

В ОЦОСУР съм, защото…

познавам дейността на ОЦОСУР от 1998 г. Известно време имах възможността да работя в един офис с председателя на организацията Илиян Илиев. Винаги съм поддържал и подкрепял каузите, за които работи сдружението. А когато подкрепяш реално една кауза или организация, трябва да го направиш и формално.

От мен може да очаквате…

пълна подкрепа и участие в каузите за защита на околната среда според професионалния ми опит в областта на опазване на биологичното разнообразие и дейности, свързани с подпомагане и изучаване на дивата природа в градската среда.

Отворен съм за…

включване във всякакви дейности и каузи на ОЦОСУР, свързани с опазване на дивата природа, зелената система и градските паркове.

Затворен съм за…

активно участие в политически събития и каузи. На този етап смятам, че гражданският сектор имат по-фокусирани и по-чисти каузи.

Може да ме откриете…

в офиса на ОЦОСУР и чрез контактните форми на сайта на организацията.

Пожелаваме на Ивайло много успешни моменти при нас.

Лятна доброволческа служба – 2019

ОЦОСУР стартира кампания за набиране на младежи на възраст между 16 и 29 години за полагане на доброволчески труд през летните месеци (юли – септември). Доброволците ще участват в инициативите: Гражданска Еко-лаборатория, Кампания „Лист по лист“, Мисия „Аз избирам чаша за многократна употреба“, Еко-лагер „Езерец“.

Регистриралите се младежи (доброволци) ще бъдат ангажирани в посочения период, съобразно заявените предварително интереси (от 4 до 6 часа на ден, 5 дни седмично). Доброволците получават средства за дневни разходи (2 лв. за транспорт, 4лв. за храна) и удостоверение от организацията-домакин за продължителността и естеството на доброволческия труд. Заявилите желание да упражняват доброволчески труд, ще имат възможност да трупат професионален опит по избрана от тях тема.

Крайният срок за подаване на заявки е 10.06.2019 г.

За всички младежи подали заявки ще организираме среща за представяне на програмата и менторите на различните дейности. Срещата ще се проведе на 25.06.2019 г. (вторник) от 17:30 часа, в офисът на сдружението, намиращ се в център Кублик – място за срещи и идеи, ул. „Сава Радулов“ – 14 (партер).

Моля попълнете и ни изпратете регистрационния формуляр

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Заседание на Временна Комисия “Опазване и възпроизводство на околната среда”

На 16.04.2019 (вторник) от 11:30 в Община Варна ще се проведе заседание на Временна Комисия (Вр.К) “Опазване и възпроизводство на околната среда”. Ще бъдат разглеждани предложенията на кмета на Община Варна Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Варна. Повече информация може да намерите ТУК.

2 000 деца в цялата страна замениха еднократните чаши за пиене на вода

През 2018 г. към мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ се присъединиха над 1 200 деца от 13 Детски градини от цялата страна. Сумарно от началото на кампанията в края на 2017 до днес повече от 2 000 деца в цялата страна от общо 19 общински детски градини, замениха еднократните чаши със собствена чаша за пиене на вода с индивидуален символ в градовете Варна, София, Благоевград, Пазарджик, Търговище, Перник, Чепеларе, Елин Пелин.

В резултат на това успяхме да предотвратим използването на 2 000 000 бр. еднократни пластмасови чаши, които щяха да струват на обществото и родителите в частност 60 000 лв. (сумата включва само стойността на чашките без да смятаме спестени средства по тяхното третиране като отпадък – депониране, извозване и др.)

Още за ефекта на „Мисията“ говорят следните факти:
• 7 тона нерециклируема пластмаса, не бяха изхвърлени в природата, където щяха да се разлагат между 300-500 години
• 20 тона спестени въглеродни емисии не достигнаха да атмосферата
• 10 тона природни суровини за производството на чашките бяха спестени

Мисия „Аз избирам чаша за многократна употреба“ е национална кампания, която си поставя за цел да привлече гражданите в България към една положителна промяна, като се откажат от използването на еднократните чаши в ежедневието си и ги заменят чаши за многократна употреба. Мисията стартира през 2017, като започна от общинските детски градини, които през последните 8-10 години бяха плавно бяха заменили дългогодишната си практика за пиене на вода от метални канчета, с пластмасови чашки за еднократна употреба. Мотивите за тази трансформация на различните места бяха различни. Резултатът навсякъде беше един и същ. Тези чашки след употреба, децата изхвърляха, като ненужен отпадък. Тази практика създава един парадокс. Докато учителите се опитват да предадат на децата ценности за опазване на околната среда, самата институция с установената практика подсъзнателно гради модел на поведение, което води към замърсяване на околната среда. Проблемът освен екологични има и своите финансови измерения, които правеха активните родители съпричастни с проблема – харченето на значими финанси за нещо което много бързо се превръща в ненужен отпадък.

Предлаганият модел от „Мисията“ – индивидуална чаша с уникален идентификационен символ за всяко дете, само и единствено за пиене на вода, напълно отговаря на изискванията на регламентите на Наредба №3 на МЗ. Щом чашата отговаря на тези условия, тя е освободена от изискването за измиване и третиране в стерилизатор след всяка една употреба и е изведена в отделна точка в наредбата, като изключение от общата сервизна посуда. Т.е. включването в мисия „Аз избирам чаша за многократна употреба“ спестява не само изхвърлянето на нерециклируем пластмасов отпадък под формата на еднократни чаши, но също така спестява и ток, вода, препарати, труд на персонала в градината. Решението дава по-качествено образование на децата и прави къта за пиене на вода красив, естетичен и притегателен. В резултат на това, общинските детски градини реализират спестявания в полза на своите делегирани бюджет, които ще бъдат инвестирани в смислени и образователни за децата активи и дейности.

Станция за вода

През 2019г. „Мисията“ продължава активно да подкрепя замяната на еднократните пластмасови чаши с индивидуални такива и насърчаваме директори, учители и родители са се свързват с НАС.

Ние също искаме да се предизвикаме отговорните граждани, да се откажат от използването на еднократните чашки. Това ще е въпрос на личен избор, на мениджърско решение, на обществен ангажимент. Фокусът ни е насочен към Фестивалите и Фестивалната дейност в България, която оставя след себе си милиони съдове за еднократна употреба всяка година.
Стани част от промяната. Участвай – свържи се с нас.

Конференция по демокрация

За пета поредна година в последната събота и неделя на месец Февруари ще се проведе „Конференция по демокрация – 2019“. За провеждането на форума и тази година обединиха усилия арх. Калина Митева (учредител и донор), Екологично сдружение „За Земята“ и Обществен центъ за околна среда и устойчиво развитие /ОЦОСУР/. Входът както винаги е свободен. Можете да се запознаете с Дневният ред и сектираните темитетази година.

ЧАС Програма Лектор
23 февруари (събота) 2019
12:00 Регистрация
12:30 Откриване арх. Калина Митева
Представяне на програмата и целите на конференцията
12:50 Панел 1: Граждански инициативи от Варна и страната
Граждански инициативи за чист въздух от страната Ивайло Попов, Ивайло Хлебаров, За Земята
Изгаряне на вносни отпадъци в циментовите заводи в България Илиян Илиев, ОЦОСУР, гр. Варна
Разследване за незаконна сеч и протести, община Казанлък Боряна Алексиева, гражднаски активист, Казанлък
Въпроси и отговори
14:20 Пауза
14:35 Панел 2: Граждански експертни инициативи
Правен фонд за услуга на граждани и организации адв. Александър Асенов, ОЦОСУР
Обществените обсъждания: ефективен инструмент при определяне на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община Любомира Колчева, Фондация „Екообщност“
Инициативата за местен референдум във Варна, проблеми на подписките, лични данни, ГРАО списъци на избиратели Юлиян Чолаков, адв. Александър Асенов, СОПА
Въпроси и отговори
16:05 Кафе / чай пауза
16:30 Панел 3: Свобода без граници
Проблеми на българските малцинствени общности и изселници в Украйна и Молдова Иван Иванов, председател на Обществен съвет за сътрудничество с Бесарабско-Таврийската диаспора – Център Сливен
Представяне на общността на банатските българи в трите държави – Румъния, Сърбия и България Светлана Караджова, Дружеството на банатските българи в България
Свобода на словото срещу език на омразата: онлайн сигурност за застъпниците на правата на човека, еко- и джендър-активисти в България Тодор Ялъмов, Ксения Вакрушева, Блулинк
Въпроси и отговори
18:00 Пауза
18:15 Панел 4: Дискусия „Гражданското общество за демократично бъдеще“
Европейска кампания за справедлив енергиен преход Тодор Тодоров, Банкуотч България и За Земята
Кампания на европейското гражданско общество за бъдещето на Европа Петко Ковачев, Тихомира Методиева, FoE и За Земята
Дискусия
19:30 Официално закриване на първия ден
Край на деня освобождане на залата
24-ти февруари (неделя): ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА СПРАВЕДЛИВА ИКОНОМИКА
9:30 Регистрация
10:00 Откриване: Представяне на платформата Ograbvane.com Тодор Славов, За Земята
10:15 Панел 5: Ограбване на публични средства
Участник в каузата по опазване на Трънско от апетитите за превръщането му в огромна мина за добив на злато Румяна Боянова, граждански активист, Трън
Какви са нуждите на гражданските инициативни групи в страната. Представяне на резултатите от допитване Петко Ковачев, експерт
Въпроси и отговори
11:45 Кафе / чай пауза
12:15 Панел 6: „Активни граждани срещу ограбването“
Криза на държавността и разкритието на злоупотреби в Перу доц. Хуан Естебан Юпанки Вилялобос, граждански активист, Перу
Пропаганда и консумеризъм в условията на модерна демокрация – въведение в темата на дискусията Димитър Бонев, докторант
Голяма дискусия по групи и обобщение
14:00 Официално закриване на конференцията

Организатори си запазват правото, при възникнали непреодилими обстоятелства да променят тема или презентатор.

Featured Video Play Icon

Какви сме ги свършили 2018, отразено от ТВ „Черно Море“