Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 21/10/2019

До 28 октомври 2019 г. гражданите могат да дават предложения и да правят коментари по Националната програма за развитие България 2030 (Bulgaria 2030 proekt) на портала за обществени консултации. Рамковият стратегически документ е от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи. Той определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.
Проектът на визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие България 2030 стъпва на Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването ѝ към Европейския съюз. Анализът определя ключовите проблемни области и пропуски в политиките за развитие на страната. Той е обсъден и съгласуван със социално-икономическите партньори в рамките на Икономическия и социален съвет и Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Националната програма за развитие България 2030 трябва да бъде одобрена от Министерския съвет. На следващ етап предстои изготвянето на индикативна финансова рамка, предварителна оценка на въздействието и механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегическия документ.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина