С настъпването на новото хилядолетие настъпва и нов етап от развитието на гражданското общество у нас. Ако преди 2000 г. наблюдаваме по-скоро стихийни действия, то след този етап започва постепенното им организиране и координиране. Властта също решава, че трябва да бъде по-организирана в действията си към гражданското общество и да засили контрола. Факт е първият закон, регламентиращ дейността на неправителствените организации.

2000 г. е начало на няколко важни кампании за Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, които ще определят по-нататъшното й развитие. Първата е в областта на екологичното образование с детските градини и училищата във Варна.

Образователна кампания за околна среда е подпомогната от клуб „Отворено общество“ – Варна, и Британски ноу хау фонд. Целта е да се повишат знанията на учениците по опазване на околната среда, да се предоставят допълнителни знания и ресурси за учителите, както и да се повиши популярността на създадения към сдружението екологичен видеоцентър. Лично британският посланик Н.Пр. Ричард Стаг се включва в проекта, като изнася образователна лекция по екология пред ученици от Помощното училище във Варна.

Второто основно направление, чието начало поставя 2000 г., е гражданската активност в областта на демократичното развитие и ценности. През тази година Илиян Илиев, в качеството си на председател на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, дава първото си интервю за печатна медия. То е озаглавено „У нас има ли комисия, намирисва на корупция“. В него Илиев коментира новоприетия закон за юридическите лица с нестопанска цел, според който е предвидено създаването на комисия, която да определя дали организацията е благотворителна или е сдружение.

В същата година Обществен център за околна среда лансира и идеята за създаване на групи за граждански натиск върху общинската администрация. Целта е промяна на процедурите при решаването на екологични проблеми. Идеята се ражда след формалното приключване на проекта, станал известен като „Зелен телефон“ (реално „зелената“ телефонна линия продължава да звъни и до днес). Като най-значими за варненци екологични проблеми са посочени зелената система на града, чистотата и шума. Те остават такива и 20 години по-късно. „Не само бюрократичните пречки, но и липсата на инициатива от страна на варненци, са причина голяма част от възмутилите ги екологични неуредици в града, да продължават да висят.“ Това е изводът, който правят еколозите, публикуван тогава във в. „Черноморие“.

Едно работно посещение в Лондон през есента на 2000 г. е на път да се превърне в повратно за председателя на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Илиян Илиев е един от десетте лидери на варненски неправителствени организации, които заминават за Великобритания на 10-дневна работна визита по линия на проект „Укрепване на третия сектор във Варна“. Липсата на гражданска активност, трудната реализация на граждански идеи и влизането от криза в криза у нас, са на крачка да принудят Илиев да емигрира в Обединеното кралство. Една новина обаче го кара да премине обратно границата. В края на 2000 г. е одобрен малък проект, с който Обществен център за околна среда и устойчиво развитие кандидатства към Фондация за реформа в гражданското общество. Проектът е едногодишен с финансиране малко под 4000 евро. Наречен е „Лист по лист“. Това е същият „Лист по лист“, който продължава и до днес да кара стотици фирми, държавни и общински институции, училища и детски градини във Варна да разделят хартията си от битовия отпадък. Защото спасяват от изсичане хиляди дървета, от които се произвежда новата хартия. Милеиумът поставя началото на най-дълго продължилата екологична кампания на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Тя се разгръща реално през следващата година, затова е обект на историята за организацията през 2001 г.

Вижте още снимки от историята тук!