Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 07/12/2020

С настъпването на новото хилядолетие настъпва и нов етап от развитието на гражданското общество у нас. Ако преди 2000 г. наблюдаваме по-скоро стихийни действия, то след този етап започва постепенното им организиране и координиране. Властта също решава, че трябва да бъде по-организирана в действията си към гражданското общество и да засили контрола. Факт е първият закон, регламентиращ дейността на неправителствените организации.

2000 г. е начало на няколко важни кампании за Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, които ще определят по-нататъшното й развитие. Първата е в областта на екологичното образование с детските градини и училищата във Варна.

Образователна кампания за околна среда е подпомогната от клуб „Отворено общество“ – Варна, и Британски ноу хау фонд. Целта е да се повишат знанията на учениците по опазване на околната среда, да се предоставят допълнителни знания и ресурси за учителите, както и да се повиши популярността на създадения към сдружението екологичен видеоцентър. Лично британският посланик Н.Пр. Ричард Стаг се включва в проекта, като изнася образователна лекция по екология пред ученици от Помощното училище във Варна.

Второто основно направление, чието начало поставя 2000 г., е гражданската активност в областта на демократичното развитие и ценности. През тази година Илиян Илиев, в качеството си на председател на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, дава първото си интервю за печатна медия. То е озаглавено „У нас има ли комисия, намирисва на корупция“. В него Илиев коментира новоприетия закон за юридическите лица с нестопанска цел, според който е предвидено създаването на комисия, която да определя дали организацията е благотворителна или е сдружение.

В същата година Обществен център за околна среда лансира и идеята за създаване на групи за граждански натиск върху общинската администрация. Целта е промяна на процедурите при решаването на екологични проблеми. Идеята се ражда след формалното приключване на проекта, станал известен като „Зелен телефон“ (реално „зелената“ телефонна линия продължава да звъни и до днес). Като най-значими за варненци екологични проблеми са посочени зелената система на града, чистотата и шума. Те остават такива и 20 години по-късно. „Не само бюрократичните пречки, но и липсата на инициатива от страна на варненци, са причина голяма част от възмутилите ги екологични неуредици в града, да продължават да висят.“ Това е изводът, който правят еколозите, публикуван тогава във в. „Черноморие“.

Едно работно посещение в Лондон през есента на 2000 г. е на път да се превърне в повратно за председателя на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Илиян Илиев е един от десетте лидери на варненски неправителствени организации, които заминават за Великобритания на 10-дневна работна визита по линия на проект „Укрепване на третия сектор във Варна“. Липсата на гражданска активност, трудната реализация на граждански идеи и влизането от криза в криза у нас, са на крачка да принудят Илиев да емигрира в Обединеното кралство. Една новина обаче го кара да премине обратно границата. В края на 2000 г. е одобрен малък проект, с който Обществен център за околна среда и устойчиво развитие кандидатства към Фондация за реформа в гражданското общество. Проектът е едногодишен с финансиране малко под 4000 евро. Наречен е „Лист по лист“. Това е същият „Лист по лист“, който продължава и до днес да кара стотици фирми, държавни и общински институции, училища и детски градини във Варна да разделят хартията си от битовия отпадък. Защото спасяват от изсичане хиляди дървета, от които се произвежда новата хартия. Милеиумът поставя началото на най-дълго продължилата екологична кампания на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Тя се разгръща реално през следващата година, затова е обект на историята за организацията през 2001 г.

Вижте още снимки от историята тук!

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина