Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 19/04/2021

„Налице е реална предпоставка за формиране на недопустимо висок здравен риск.“ Това показва здравно-екологична експертиза по делото на „Русгеоком БГ“ срещу Регионалната инспекция по околна среда и води във Варна (РИОСВ). Фирмата-инвеститор обжалва решението, с което не е одобрено инвестиционното й предложение за проучване и добив на газ в четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ на територията на област Добрич. 11-ото заседание по делото започна днес при засилен обществен интерес . Десетки граждани бяха обсадили от сутринта входа на Административния съд във Варна, отзовавайки се на призив в социалните мрежи. Жени, облечени в народни носии, посрещаха гражданите с хляб и сол с вкуса на житницата на България. Хората носеха плакати „Будни сме“, „Ние, обикновените хора – ЗАЕДНО за нормален живот и чиста Земя!“, „Добруджа? Да“, „Вода. Хората не могат да я правят“. Част от гражданите за първи път бяха бяха допуснати да наблюдават на живо заседанието от видеоекрани в съдебна зала. Един от плакатите, които хората носеха отвън, беше връчен на адвокатите на „Русгеоком БГ“, които бяха посрещнати с викове „Мафия“. Юристите на инвеститора по делото пледираха пред съда да бъде освободено вещото лице д-р Димчо Томов, извършил здравно-екологичната експертиза, и да бъде заменен с друг. Доводът е, че „не е даден отговор на поставените към експертизата задачи“. Съдът не се съобрази с искането. В продължение на близо 5 часа, вещото лице отговаря на въпросите на страните и съдията-докладчик. След изчерпване на въпросите, експертизата беше приета.

Според здравно-екологичната експертиза, за азотните окиси се очаква „надвишаване на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве до 4,77 пъти и ще са налице многократно повече случаи на превишавания над допустимите 18 пъти за 1 година при определени метеорологични условия“. Очаква се и превишаване и на алармения праг за концентрациите на азотни окиси, което не трябва да става за повече от 3 часа. Според д-р Димчо Томов, той ще бъде надвишен в някои случаи повече от два пъти за повече от 3 часа.

Вещото лице е предположило, че фактическите концентрации на замърсяванията ще са по-високи от предвиденото в доклада за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС). А „мерките за предотвратяване и ограничаване на значителните последици за човешкото здраве, са недостатъчни“. Според експертизата са възможни „късни проявления на въздействия на токсико-химичен фактор върху водите, които могат да формират повишен риск за населението“. Документът не изключва и радиоактивно замърсяване, както и увеличаване на здравния риск в дългосрочен аспект при някои аварии.

Съдът даде едномесечен срок на страните за писмени становища и една седмица допълнително за отговори по становищата. Съдебното решение ще бъде обявено „в разумен срок, след представяне на становищата“, съобщиха от пресслужбата на съдебната институция.

Началото на сагата с добива на газ в Добруджа датира още от 2003 г. Тогава руската фирма “Башкиргеология“ получава разрешение за проучване. Четири години по-късно проектът е купен от „Русгеоком БГ“, свързана с “Овергаз”, най-големият частен доставчик на синьо гориво в страната. Компанията успява да докаже запаси на газ и да регистрира геоложко откритие. Така се стига до искане пред правителството за 35-годишна концесия, с доказани извлекаеми запаси от 1.097 млрд. куб.м газ и потенциал за 2.5 пъти повече.

През 2017 г. жителите на Добруджа организират масови протести срещу инвестиционните намерения за добив на природен газ. През декември същата година в община Генерал Тошево, на чиято територия са планирани сондажите, се провежда местен референдум. 97% от упражнилите правото си на глас се обявяват против използването на земята им за добив на подземни природни богатства.

Синтия Недялкова: Този проект не трябва да се случва, ако искаме ¼ от България да оживее

Здравейте, Синтия! Вие следите делото на „Русгеоком“, като гражданин, от самото начало. И днес сте пред Административния съд във Варна. Какво очаквате от днешното заседание?

-Очаквам най-после съдийката да прогледне, да разбере колко опасно е това инвестиционно предложение. Със сърцето и с ума си, без да се влияе от нищо друго, да реши в полза на живота на хората. Тук сме малко, но това касае всички.

През последната седмица търсихте и публикувахте експертни мнения, разговаряхте лично с хидроинжинера Димитър Щерев по проблема. Потвърдиха ли се опасенията ти?

-Потвърдиха се. И инж. Щерев е категоричен, че водата ще бъде отровена, че повърхностните езера, пълни с отпадните води от дейността, могат да прелеят. Че земетресения могат да се случат. Че част от водата ще изчезна, а друга ще бъде отровена. Няма как при 43 сондажа да няма авария, колкото и перфектни да са. Четохме доклада им, геоложкото откритие, където казват, че ще интензифицират и казват, че има опасност от радиоактивност. Димитър Щерев казва, че тези глинести скали, които покриват водоносния слой, известен като Малм-Валанж, в момента не изпускат радиоактивност. Но когото бъдат разбити и през тях се сондира, това ще освободи радиоактивните материали. Инвеститорът е записал в геоложкото си откритие „анормална радиоактивност“. Писали са, че ще интензифицират пластовете. Питах ги по време на общественото обсъждане на доклада: Интензификация означава ли фракинг? Отговорът беше: „Да.“. Те си признават. А на делото си говорим приказки от 1001 нощ. Този проект не трябва да се случва, ако искаме ¼ от България да оживее.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина