Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 17/04/2021

Граждани се организират за бдение пред Административен съд – Варна, в понеделник – 19 април, от 10 ч. Тогава е насрочено делото на „Русгеоком БГ“ срещу Регионалната инспекция по околна среда и води във Варна (РИОСВ). Фирмата-инвеститор обжалва решението, с което не е одобрено инвестиционното й предложение за проучване и добив на газ в четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ на територията на област Добрич.

По време на 11-ото заседание в понеделник предстои изслушване на вещото лице по здравно-екологичната експертиза. На предходното през януари съдът изслуша и прие експертизите на 6 вещи лица – еколог, геолог, хидрогеолог, сондажен инженер, химик и геофизик, по представените от тях екологична и комплексна съдебно-техническа експертиза.

Близо 300 души са заявили интерес или присъствие във Фейсбук събитието „Добруджа – ЗАЕДНО да спасим безценната Българска земя“, в което се призовават гражданите за подкрепа и съдействие. В събитието е записано „Добруджа ще бъде унищожена! От изхода на това дело зависи най-плодородната ни земя, житницата на Европа и нашето Бъдно!“.

„Скалите, където ще се правят експерименти за добив, са плътни, имат много малко съдържание на газ и затова трябва да бъдат подложени на допълнителни интензификационни и други методи, които да ги разкъсват, за да се създаде задоволителна проницаемост в тях“, смята хидроинженерът Димитър Щерев. Той не е убеден, че става дума за добив на количества газ, които биха променил икономиката на региона. „Напротив, вредите, които биха били нанесени върху питейната вода на Добруджа, биха били много големи. Тази питейна вода идва от уникален по свойства, възможности и перспективи за развитие водоносен пласт. Той би бил замърсен безвъзвратно, а същия снабдява стотици хиляди жители и е изключително уязвим в екологично отношение“, коментира във Фейсбук инж. Щерев. Според него опасности има и на повърхността, където могат да се очакват разливи на течности с вредни за здравето химични вещества. „Този водоносен хоризонт, който снабдява с вода Добруджа, Лудогорието, крайдунавската част между Русе и Тутракан и други региони, може да бъде засегнат, както вече казах, по необратим и пагубен начин“, категоричен е хидроинженерът.

Началото на сагата с добива на газ в Добруджа датира още от 2003 г. Тогава руската фирма “Башкиргеология“ получава разрешение за проучване. Четири години по-късно проектът е купен от „Русгеоком БГ“, свързана с “Овергаз”, най-големият частен доставчик на синьо гориво в страната. Компанията успява да докаже запаси на газ и да регистрира геоложко откритие. Така се стига до искане пред правителството за 35-годишна концесия, с доказани извлекаеми запаси от 1.097 млрд. куб.м газ и потенциал за 2.5 пъти повече.

През 2017 г. жителите на Добруджа организират масови протести срещу инвестиционните намерения за добив на природен газ. През декември същата година в община Генерал Тошевско, на чиято територия са планирани сондажите, се провежда местен референдум. 97% от упражнилите правото си на глас жители на общината се обявяват против използването на земята им за добив на подземни природни богатства. Пет години преди местното допитване парламентът забрани добива на шистов газ чрез хидравлично разбиване. Заради слабият контрол и задкулисието при вземането на решения на най-високо ниво, хората не вярват, че нещо се е променило. Борбата срещу добива на газ с рискови и застрашаващи здравето и околната среда технологии продължава.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина