Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 09/07/2023

Устойчивото внедряване на зелените умения в професионалното образование и обучение изисква промяна както в учебните програми, така и нагласите на подрастващите и на самите учители към темата за устойчиво развитие. Провеждането на целенасочени обучения за педагогическите специалисти в системата е важна първа стъпка. Това е един от основни изводи и препоръки от конференция „Зеленият път към успеха: Професионално образование и обучение за устойчиво развитие“. На форума, организиран във Варна от Фондация за модерно образование, присъства Апостол Пенков от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. По време на панелна дискусия за зеления преход той представи възможностите за включване на учители и ученици в образователния проект „Симулатор – стимулатор“, финансиран от „Виваком регионален грант“. В основата на обучението, свързано с обяснение на климатичните промени и влиянието на човешката дейност върху тях, стои климатичният симулатор En-ROADS, разработен от Climate Interactive и MIT Sloan Sustainability Initiative.

 

В дискусията се включиха още заместник-председателят на Българска стопанска камара Мария Минчева, директорът на ПГГСД – Варна, инж. Мария Георгиева, Пламен Стоянов, член на УС на Браншова камара на дървопреработвателната и мебелна индустрия.

Председателят на Фондация за модерно образование Петя Евтимова представи европейските тенденции за включване на зелените умения в професионалното образование и обучение. Тя очерта тенденциите в ЕС за промяна на учебните програми по-доброто интегриране на зелените умения в обучението.
Участниците във форума бяха категорични, че работодателите играят ключова роля в реализирането на зеления преход и провеждането на системни кампании за обучение на учители, но и че подкрепата от държавата може да ускори този процес.
Фондация за модерно образование ще представи списък с препоръки на Министерство на образованието и науката, вдъхновени от активните дискусии по време на конференцията.

Участниците във форума бяха приветствани от Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна и д-р Ирена Радева, началник на РУО Варна. В конференцията се включиха директори и учители от професионални гимназии, РУО, представители на фирми, браншови и граждански организации от Варна, Бургас и Добрич.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

виваком фънд

Проектът „Симулатор – стимулатор“ се осъществява с финансовата подкрепа на Vivacom Fund.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина