Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

Шише върни – книга си вземи!

„Шише върни, книга си вземи!“ се завръща. През 2020 г. продължаваме да събираме стъклени шишенца от парфюми и козметика. Но започваме да приемаме и метални и алуминиеви флакони от дезодоранти. За благодарност даваме възможност на всеки да си избере книга втора употреба. Той пък оставя левче за фонд „Лист“, към който са дарявани старите книги. Събраните средства отиват за екологично образование на младите хора и за издръжка на организацията
Непотребните опаковки от парфюми предаваме безвъзмездно за преработка в завода за стъкло „Инхом“ в Белослав. Това е единственото място в страната, където този вид опаковки могат да се рециклира, заедно с металните, пластмасовите и хартиените елементи по тях. Шишето от парфюм се превръща в гранули, използвани за топло- и звукоизолация в строителството. Производството се извършва по експериментална технология, разработена съвместно с БАН.
Малките стъклени шишета обикновено не се приемат за преработка заради различните примеси от други материали по тях. Така те попадат на сметищата, където на практика живеят вечно. За разлика от тях алуминиевата или метална опаковка от дезодорант се рециклира. Често заради незначителното й тегло обаче бива пренебрегвана и попада в общия битов отпадък. С предаването на този вид опаковки на рециклиращи компании се надяваме да финансираме част от разходите за транспорт до завода в Белослав.
Очакваме ви всеки петък между 9 и 17 ч на ул. „Сава Радулов“ 14 във Варна!


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Предстоящи дни за събиране на хартия

Обществената инициатива „Лист по лист“ организира всяка седмица, в дните вторник и сряда, акции за събиране и извозване на събраната от участниците в кампанията отпадъчна хартия. Всеки желаещ може да подаде заявка на тел. 052/306 423 или 0887 351 141, както и да попълни формата за заявка по-долу.

[paypal_donation_button]

Председателят на ОЦОСУР Илиян Илиев участва в работната среща на общински експерти по екология от черноморските общини, организирана от АБЧО.

„Плащане на чувал“ – най-ефективният стимул към нулев отпадък

Системата „плащане на чувал“ е една от най-ефективните с цел намаляване генерираните отпадъци от домакинствата. Тя спада към т.нар. икономически стимули и е част от 10-те стъпки към нулев отпадък. Системата следва принципа „замърсителят плаща“ и включва безплатно сметосъбиране, примерно, за първите два чувала с отпадъци на семейство за месец, а всеки следващ се заплаща. Заедно с първата стъпка -разделяне на отпадъците при източника, тя бе посочена като една от най-резултатните от участниците в работната среща на общински експерти по екология от черноморските общини. Форумът бе организиран от Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО) по проект „CAPonLITTER: Капитализиране на добри практики и подобряване на политиките за управление на морските отпадъци“. Целта е да бъде разработен Регионален план за дейcтвие срещу замърcяването c морските отпадъци. Препоръките от него ще бъдат взети предвид при изготвянето на „Регионална стратегия за развитие на област Варна“ за следващия програмен период.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) подпомогна инициативата като сподели концепцията за „Нулев отпадък“, както и добри практики и опит в тази област. Илиян Илиев от ОЦОСУР помогна на участниците да определят най-ефективните, както и най-скъпоструващите мерки за намаляване на отпадъците.

Инициативите за намаляване на отпадъците, като т.нар. „зелени общински поръчки“, бяха дефинирани като друга даваща много добър резултат мярка. Като положителен пример в тази връзка беше посочена Ирландия. Въведената там такса от 15 евроцента върху полиетиленовите торбички намалява употребата им с 92 на сто.

Решаваща роля за „зелените“ инициативи имат общините, като принципите могат да залегнат в изискванията при обявяване на обществени поръчки, например, смята Илиян Илиев. Местните власти са в състояние да наложат употребата на многократна или компостируема посуда в общинските заведения. Те имат ключова роля и при въвеждане на т.нар. депозитни системи по време на събития, ползване на чаши за многократна употреба срещу депозит от участниците. Доставката на вендинг машини, които имат опция за ползване на собствена чаша, дават право на екологичен избор на потребителя, и също могат да бъдат изисквани в обявите за обществени поръчки, смята Илиев.

Като най-скъпо струващи и ресурсоемки мерки, участниците в срещата определиха сметосъбирането от врата на врата и подобреният промишлен дизайн на продуктите от страна на индустрията.

Пластмасовият отпадък под формата на бутилки, капачки и рингове от шишета, туби, е най-често срещаният по нашето крайбрежие, сочи тригодишен мониторинг на Басейнова дирекция за Черноморския регион. В същото време едва 5 на сто от пластмасата, която се ползва у нас, се рециклира, сочи статистиката. Около половината от пластмасовите продукти завършват жизнения си път на депото за отпадъци. 80% от пластмасата в морето е била използвана и изхвърлена преди това на сушата.

10 стъпки до Нулеви отпадъци

 1. Разделяне при източника;
 2. Сметосъбиране от врата на врата;
 3. Компостиране;
 4. Рециклиране;
 5. Общински центрове за повторна употреба, поправка и разглобяване на отпадъци;
 6. Инициативи за намаляване на отпадъците;
 7. Икономически стимули;
 8. Център за сортиране и изследване на остатъчните отпадъци;
 9. Подобрен дизайн на продуктите;
 10. Временно депо.     
  С подкрепата на:
  Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
  Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Лист по лист 2019 – резултати

606 дървета бяха спасени от кампания „Лист по лист“ през 2019 година.

Ето и кой как участва:

Участник Килограми предадена хартия за рециклиране Спасени дървета от изсичане
А    
Административен съд 950 16
Алтея 7 150 3
Адв. Александър Асенов 1909 32
Ана Мариус БГ – ЕООД 14 1
Аник Технолъджис ООД 200 3
Адв. Кантора Ралчев 170 3
Б    
Бон Тур 240 4
Български червен кръст (БЧК) 355 6
Басейн -Приморски 25 1
Биоклима БП ЕООД 10 1
В    
ВСУ „Черноризец Храбър“ 1096 19
В и К 1954 33
Вестник ТРУД 90 2
Вилхелмсен 15 1
Веселка Ганчева 70 1
Витана Стефанова 2 1
Г    
Галина Петрова 20 1
Георгиева 65 1
Д    
ДГ „Звездичка“ 298 5
ДГ „Синчец“ 921 16
ДГ „Детска радост“ 893 15
Даниела Кондова 15 1
Дилком 279 5
ДГ „Пламъче“ 535 9
ДГ „Люляче““ 57 1
ДГ „Детско градче“ 379 6
Дом съвет – бл. 21 ceм. Cтефанови 65 1
Д-р Кръстев АИППМПДМ 60 1
ДГ „Дружба“ 175 3
ДГ „Славейче“ 180 3
Дом съвет бл.125 „Младост“ 50 1
Е    
ЕТ“Аспен“98 363 6
ЕФИВ Ш. Перо 890 15
ESI България ООД 380 6
Евромаркет 115 2
ЕМ ЕС СИ (MSC) България 110 2
ЕЦ Инглишър 11 1
Електрапомп 150 3
З    
ЗАД „Дженерали“ – бивше „Виктория“ 265 5
ЗД – Муссала 60 1
ЗД „ВИП Брокерс“ 85 1
ЗД Метлайф Юръп Лимитид 69 1
ЗД „Юнайтед Брокерс“ 90 2
ЗД „Дженерал Брокерс“ 15 1
ЗБ „БрокерИнс“ (ПФК) 35 1
И    
Илиян Димов Илиев 135 2
ИДТ България 32 1
Ивайло Иванов 10 1
К    
Koпи ком – офис 407 7
Копикомплекс – магазин 271 5
Кметство Тополи 240 4
K&K консулт 55 1
Каргил. 275 5
Карин дом 125 2
Кметство Kaзашко 60 1
Куклен театър – Варна 25 1
Л    
Ленмарк център 1224 21
Лидъл – България 110 2
М    
Местни Данъци 45 1
Марк – ЕООД 210 4
Младежки дом-Орбита 387 7
Математическа гимназия 948 16
MJ-project 20 1
Македонски дом 192 3
Марта Ненова 10 1
Мишо 10 1
Мартинели 30 1
Н    
Н.К. Полина Миткова 85 1
„На тъмно“ (ЕТ“НИК“ – Николай Тодоров) 55 1
Наско Гаджев 70 1
О    
OMV – „Автоекспрес“ 160 3
OMV – „Република“ 196 3
Окръжен съд Варна 2361 40
Оптика БГ 120 2
ОЦОСУР 50 1
ОУ“Кап.Петко Войвода“ 507 9
ОУ „П. Славейков“ 1156 20
ОУ „Димчо Дебелянов“ 1935 33
Общ-информационен център 382 6
ОУ“Панаьот Волов“ 837 14
П    
Планекс Холдинг ООД 1641 28
Петромар 20 1
ПроКарт 70 1
Приморска Одиторска Компания 100 2
Прогресивно у-ще 82 1
Пи Ел Ейч – Инвест 60 1
Р    
Районна прокуратура – Варна 534 9
Район „Младост“ 75 1
Рекс консултинг 120 2
Рекламна агенция „Реин“ 148 3
Региоком 99 2
Роси Бардарска 20 1
Реалфинанс 125 2
С    
СЖС 2037 35
сем. Панчеви 48 1
Скай – К 150 3
Свилена Велчева 30 1
Сем. Попови/Моневи 60 1
Сънтурс 718 12
Стил М Консулт 135 2
Сем. Николови (Елеонора Николова) 20 1
Сем. Златеви (Аксаково) 180 3
Т    
3 – K 170 3
TNT – Куриерски услуги 95 2
Турекспо – Варна 95 2
Taмекс ООД 20 1
Тестбилдинг 50 1
Тойота КарКом ЕООД 196 3
Транстрейд – ООД 30 1
Танчев и ко 40 1
     
Училища „Фарос“ 65 1
Учебен цнтър „Патиланци“ 40 1
Ф    
Фотосинтезис 290 5
Флатрок технолъджис 335 6
Х    
Хотел „Адмирал“ (МО Почивно дело – Варна) 40 1
Ц    
Център за соц. Pexaбл. -РАДОСТ 25 1
Цвета Стоянова 102 2
Ю    
Юнашки салон (Община Варна отдел Спорт) 80 1
Юнитурс 45 1
Юлия Велчева 25 1
Общо 34830 606

 

66 души спестиха 45 кг стъклен отпадък на природата

Близо 45 кг стъклени шишета от парфюми, козметични продукти и фармацефтика събра кампанията „Шише върни, книга си вземи“ само за около месец. 66 участника се включиха в кампанията, като донесоха лично отпадъчни стъклени опаковки в офиса на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) на ул. „Сава Радулов“ 14 във Варна. Всеки от тях имаше възможност да си вземе книга от фонд „Лист“ срещу левче. В последните два Зелени петъка 15 участника спечелиха и предметна награда или участие в събитие от коледната ни томбола. Половината от тях имат покана за участие в Конференция по демокрация 2020 в края на февруари, двама ще се включат безплатно в наши екоработилници, двама получиха чаши, и по един – книга и тениска.

Във Фесбук кампания достигна до близо 28 000 души, като 1000 от тях са заявили интерес към събитието.

Шест деца станаха част от екоработилницата ни „Хранилка от бутилка“ по време на един от Зелените петъци. Заедно с Ивайло Иванов от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), превърнаха стари пластмасови бутилки в хранилки за пернати и научиха много за живота на птичките през зимата.

Зелените петъци продължават и през новата 2020 г. Връщаме се на 17 януари със същата екомисия и още повече ентусиазъм. Защото разбрахме едно – много Човеци ги е грижа!


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Екоработилница „Шапка за бутилка“

Защо им е на бутилките шапка, след като си имат тапа или капачка? Защото шапката превръща наглед невзрачното шише в оригинален и скъп подарък. Особено, когато е собственоръчно изработена. Точно това смятаме да направим в екоработилницата „Шапка за бутилка“. И понеже сме „еко“ ще рециклираме. За целта ще използваме ролки от тоалетна хартия, стара прежда и каквото още имаме подходящо под ръка.

„Шапка за бутилка“ е подходяща за всички възрасти над 5 години. Таксата за участие е 5 лв., платени предварително на място – Варна, ул. „Сава Радулов“ 14 или чрез  PayPal на pecsd.us@gmail.com.

Екоработилницата се организира в рамките на инициативата „Зелени петъци“.

Дeтска градина е най-новият участник в „Шише върни“

Варненската детска градина №3 „Звездичка“ във Варна е най-новият институционален участник в кампанията „Шише върни, книга си вземи“ на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР). Детското заведение се включи с първите събрани стъклени шишета от медикаменти. Те бяха предадени от учителките на IV група „Теменужка“ в детската градина. Това стана по време на еко урок, воден от председателя на ОЦОСУР Илиян Илиев. В знак на благодарност детската градина ще получи от фонд „Лист“ атласи от образователната поредица „Светът в нашите ръце“.

Екипът и децата на ДГ „Звездичка“ са участници и в кампанията на ОЦОСУР за разделно събиране на хартия „Лист по лист“. Носители са на приза „Екоучилище“. Участват в проекта „Големия лов на растения“ и Програма „Учим за гората“.

През ноември към инициативата „Шише върни, книга си вземи“ се присъединиха още Транспортна библиотека Варна и Пристанищна администрация, които поставиха на своя територия контейнери за събиране на малки стъклени бутилки от парфюми.

За разлика от големите стъклени бутилки за безалкохолни и алкохолни напитки, никой не изкупува за рециклирае малките шишета. Това от една страна е заради специфичните им особености – те са леки, а не рядко по тях има метални или пластмасови части, които допълнително трябва да се отстраняват. Това прави преработката им икономически нерентабилна и те завършват живота си на бунището. А там стъклото е вечно. То не се разлага в природата. Единствено може да промени физическите си свойства под влияние на ултравиолетовите лъчи или радиацията. В същото време стъклото е много лесен материал за рециклиране. Отпадъчното стъкло се загрява до превръщането му в течна форма и моделирането му в нов продукт. За повторното му топене се изразходва 40% по-малко енергия, отколкото за производството на ново стъкло.

Благодарим на завода за стъкло в Белослав, които приеха присърце мисията ни за намаляване на отпадъците и ще преработят стъклените шишенца!


С подкрепата на:
Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Равносметката: 8 кг спасено стъкло

Осем килограма отпадъчно стъкло спести на природата до момента кампанията „Шише върни – книга си вземи!“. Основната част от стъклените бутилки от парфюми, кремове и медикаменти бяха донесени днес в офиса на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) – ул. „Сава Радулов“ 14. Благодарим ви приятели на природата!

Всеки донесъл шише за рециклиране получи вестник „Лист“ и си взе книжка за по лев. Книгите са втора употреба и са дарявани от участниците в кампанията за разделно събиране на хартия „Лист по лист“. Събраните средства от продажбата на книги се акумулират във фонд „Лист“ и ще се изразходват за образователни екологични дейности за децата на Варна.

Непотребните опаковки ще бъдат преработени безвъзмездно от завода за стъкло в Белослав до малки еднотипни шишенца. В тях ще съхраняваме домашно приготвена паста за зъби и козметика, която ще ви покажем как се прави в някои от бъдещите ни екоработилници.

За разлика от големите стъклени бутилки за безалкохолни и алкохолни напитки, никой не изкупува за рециклиране малките шишета от парфюми и медикаменти. Те завършват живота си на бунището. А там стъклото е вечно.

В същото време стъклото е много лесен материал за рециклиране. За повторното му топене се изразходва 40% по-малко енергия, отколкото за производството на ново стъкло.

Очакваме ви всеки петък във Варна на ул. „Сава Радулов“ 14!

Асамблея на еколозите с мисия „Чаша“

Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ ще бъде част от Националната асамблея на еколозите от общините в България, която ще се проведе от 27 до 29 ноември в Бургас. Мисията за въвеждане на канчета от инокс за пиене на вода в детските градини ще бъде представена от председателя на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) Илиян Илиев. Това ще стане във втория ден от програмата, когато е предвидена Конференция за управление на отпадъците с фокус върху разделното събиране на отпадъци от домакинствата. Организатор на конференцията е Френският институт към Посолството на Франция в България.

Ефективният начин за справяне с безпрецедентното замърсяване с пластмаса, и не само, е в необразуването на отпадъка, а не в рециклирането му, заявява координаторът на Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ Сабина Максимова. Повечето добре познати еднократни предмети от ежедневието ни не могат да се рециклират или е икономически неизгодно това да се прави. Нулев отпадък, а не рециклиране на отпадъци – това ще бъде посланието, което ОЦОСУР ще отправи към участниците в конференцията.

По време на форума ще бъде обсъдено транспонирането в българското законодателство на пакета „Кръгова икономика“ и законодателството за забраняване на пластмасите за еднократна употреба. По темата ще говори представител на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Участниците ще се запознаят с опита на Община Златоград, както и на френските общини, в разделното събиране на отпадъците от домакинствата. Ще бъдат представени възможности и практики за нулеви отпадъци, в това число и решението за фестивали и други масови събития с професионални чаши за многократна употреба от ZERA.

По време на 53-ата асамблея на еколозите от общините в България ще бъдат представени новата наредба за качеството на горивата и новите правомощия за контрол по Закона за шума. Обект на дискусия ще бъде въпросът как българските общини могат да работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух.

В последния ден от форума ще бъде презентирана новата система за събиране на битовите отпадъци в Община Бургас.

Мисия Аз избирам чашата за многократна употреба

Чашите с мисия вече са с нов дизайн

Продуктите с мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ вече имат нов, още по-атрактивен дизайн. Най-предпочитаният комплект иноксови чаши – с животни, вече е изпълнен с графично „оцветяване“ на фигурите в няколко нюанса на сивото. Новата технология на гравиране запълва цялото изображение, дава усещане на обемност на образа и реалистичен ефект, а това привлича още повече вниманието на децата.

 

„Радваме се, че ще можем да дадем на малчуганите по-красиви герои, които да напомнят да пием вода по-често и да пазим природата. И това да става по-лесно, по-красиво, здравословно и забавно“, заявява Сабина Максимова, координатор на мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“.

Не случайно комплектът чаши с дизайн на животни е най-предпочитан от родителите на малки деца и директорите на детски градини. Той има едновременно и образователен, и екологичен ефект. Животните са едни от основните потърпевши от прекомерната употреба на пластмаса от хората, а човешката дейност е причина за изчезването на редица видове.

Екипът на мисията, в която си партнират Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) и ZERA  e подготвил още изненади, които ще съобщим скоро. Продължаваме да подобряваме продукта, благодарение на който спестяваме на обществото десетки хиляди левове разходи, а на природата – стотици хиляди пластмасови чаши всеки ден.

Благодарим на всички, които са част от мисията и споделят нашите ценности!