Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) разполага с апаратура и специалисти за замерване нивата на шум, замърсяване с фини прахови частици, GSM- и UV-лъчения и изследване на биологичното разнообразие. Извършваме периодични замервания на параметрите на околната среда на територията на град Варна основно през най-натоварените летни месеци. Резултатите обявяваме във Фейсбук страницата на ОЦОСУР:

Може да направите заявка за обследване тук: