Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 25/03/2021

13 въпроса към бъдещите депутати от Варна отправиха членове на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Питанията са свързани с вижданията на бъдещите управници за екологичната и младежката политика, градоустройството и бизнеса.

„Ще предприемете ли необходимите законови инициативи за налагане на вето върху вноса на отпадъци за изгаряне?“ е първият въпрос на екологичното сдружение. Той е свързан с петицията, която неправителствената организация изпрати през май миналата година в Министерството на околната среда и водите с искане за забрана вноса на отпадък с код 19 12 10 с цел енергийното му оползотворяване у нас. Почти година след внасяне на предложението, Общественият център за околна среда и устойчиво развитие не е получил отговор за разглеждане или придвижване на гражданските искания.

През март тази година, заедно с Екологично сдружение „За Земята“ и „Дишай, Девня“, отново внесохме искания до Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването. Този път те са свързани с прекратяване инвестиционните предложения за инсинератори в Девня; отнемане разрешителните на фирмите за изгаряне на пестициди в общината и разкриване на станция за измерване качеството на въздуха в кв. „Повеляново“.

Настоящите питания към кандидат-депутатите са свързани още с програмите им по темата „разделно събиране на отпадъци“ и в частност компостирането; мерките, свързани с намаляване на генерираните пластмасови отпадъци от търговски обекти; законовите промени, които биха предложили или подкрепили за улесняване процеса на инсталиране и използване на ВЕИ от домакинствата. Един от основните въпроси засяга възстановяване чистотата на Варненското езеро и наказанията, които биха предложили бъдещите депутати за виновниците, допуснали екокатастрофата от спукания тръбопровод.

Темите в областта на градоустройството, по които обществениците очакват отговор, са свързани със запазване и увеличаване на зелените площи в градска среда, изсичането на защитния горски пояс в Горна Трака, както и позицията им по отношение въвеждането на 5G техологията от мобилните оператори.

Изпращаме настоящите питания към кандидат-депутатите на Благовещение с надежда за скорошна блага вест. Надяваме се в Часа на Земята – 27 март, когато символично загасим светлините на крушките си, да осветим гражданите за намеренията на хората, които ще овластят в новия парламент.

Отговорите на всички кандидати ще бъдат публикувани без редакторска намеса на ecovarna.info.

Гражданската инициатива се реализира по проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.

Приложение

Въпроси до кандидатите за народни представители от Трети МИР Варна

Сфера – Екологична политика

 1. Ще предприемете ли необходимите законови инициативи за налагане на вето върху вноса на отпадъци за изгаряне?
 2. Какво заляга във Вашата програма по темата с разделното събиране на отпадъци и в частност компостирането от страна на домакинства и заведения за хранене?
 3. Какви мерки предвиждате, на общинско ниво, свързани с намаляване на генерираните пластмасови отпадъци от търговски обекти, и в частност такива, които предлагат храни и напитки?
 4. Каква е вашата позиция по отношение на третирането на излязлите от употреба автомобилни гуми?
 5. Какви действия ще предприемете за възстановяване чистотата на Варненското езеро и какви наказания ще предложите за виновниците за допусната екокатастрофата от спукания тръбопровод?

Сфера – градоустройство

 1. Какви законови промени ще предложите, които да доведат до увеличение на зелените площи в градска среда?
 2. Какви законови промени ще предложите, които да доведат до опазване на съществуващите градски зелени площи?
 3. Каква е Вашата позиция относно изсичането за защитния горски пояс в район Горна Трака и последвалите протести от страна на гражданите?
 4. Каква е вашата позиция относно въвеждането на технологията 5G от мобилните оператори?

Сфера – бизнес

 1. Какви законови промени бихте предложили или подкрепили за да се улесни процеса на инсталиране и използване на ВЕИ от домакинствата?
 2. Какви мерки предвиждат лично като кандидати и като програма на партиите, в чийто листи участват за защита на наследниците на реститути и техните интереси за запазване и развиване на възстановената им собственост? Какви механизми предлагат за защита от отчуждаване на собствеността им за публични нужди? Какви механизми за достойно обезщетение като специална частна собственост на хора потърпевши от национализацията?
 3. Какви мерки ще предприемете за запазване в полза на Общината, вече придобита собственост, чрез национализация на градски територии или исторически обекти, не подлежащи на реституция на действителните им собственици, от приватизация в полза на нова частна собственост?

Сфера – Младежка политика

Какви предложения за младежка политика ще защитавате в Парламента, извън клиширането „Овластяване на младежите“?

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина