Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 29/05/2020

Общественият център за околна среда и устойчиво развитие внесе петиция за забрана вноса на отпадъци за изгаряне в Министерството на околната среда и водите. Документът беше изпратен до министър Емил Димитров на 28 май 2020 г. (четвъртък), когато бяха задържани заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков и още петима души във връзка с разследване вноса на отпадъци за изгаряне.

В петицията се настоява за вето върху вноса на отпадък с код 19 12 10 с цел енергийното му оползотворяване в България, както и за подобряване контрола при импорта на всички видове отпадъци с цел оползотворяване, депониране, съхранение или реекспорт. Една от мерките в тази посока е създаването на публичен регистър на внесените, депонираните, оползотворените и реекспортираните отпадъци на територията на страната, както и на всички дружества, които се занимават с тази дейност по веригата, коментира Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Факт е, че в условията на ограничено движението на хора и стоки през границите ни по време на извънредното положение, вносът на боклук от Италия и Великобритания през Пристанище Варна продължи, съобщава Илиев. По думите му, неяснотата относно количеството внасяни отпадъци, контрола на декларираното и действително влязлото в страната, както и фирмите, които оперират с тези стоки, пораждат възможности за корупция и злоупотреба с власт. Затова екологът не са учудва от новите арести в екоминистерството и регионални инспекции именно по темата с боклука.

Преди ден от Прокуратурата обявиха, че зам.-министър Красимир Живков е съдействал за издаването на нотификации за внос на отпадъци основно от Италия. Доказателствата сочели още, че той индиректно е оказвал натиск на служители на дирекции за съгласуване на нотификации на определени дружества, въпреки че те не отговаряли на необходимите изисквания.

Петицията срещу вноса на отпадъци за изгаряне стартира от Варна в началото на февруари онлайн на peticiq.com. До момента в нея са се подписали близо 400 души. Изпращането й на хартиен носител стана, заедно с подписите на 57 души – участници в Гражданския форум „Конференция по демокрация 2020“.

Петицията се явява по своята правна същност предложение по смисъла на Административно-процесуалния кодекс. Във връзка, с което министърът би следвало да я процедирате по реда на съответните норми. Негов ангажимент е да уведомите относно предложението министър-председателя, както и постоянната парламентарна комисия по околната среда и водите.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина