Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 13/11/2020

Здравословните храни влязоха във варненското основно училище ,,Петко Р. Славейков“ под формата на постери, колажи, брошура и календар, с които част от децата запознаха своите съученици със здравословните навици. След като научиха що е то хранителна пирамида и кои храни ни помагат да растем здрави, учениците участваха в истински кулинарни работилници, в които притвориха знанията си на практика. Включиха се в спортни дейности, които са част от здравословния начин на живот, и в почистване на плажа.

Дейностите са част от проект  „We choose health“ по програмата „Еразъм+“, финансирана от Европейския съюз. Проектът е по ключова дейност К2 за сътрудничество и обмяна на добри практики между партньори-училища.

Основната му цел е да запознае и популяризира здравословния начин на живот, здравословно хранене, опасността от затлъстяване при децата, липсата на витамини и минерали при неправилно хранене.

Проектът стартира миналата година и ще продължи до 2021 г. В него участват пет държави – Румъния, Турция, България, Гърция и Италия, която е координатор.

Логото на проекта, което учениците от ОУ „Петко Р. Славейков“ сами са изработили.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина