Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 11/02/2021

Младо дръвче от вида зелен смърч беше засадено днес символично в терена на сечището в с.о. Горна Трака във Варна. Дръвчето е дарено от еколога и граждански активист Теодора Стоянова. Засаждането беше извършено от двама дороволци на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Посланието на младите хора е: „Нека даваме живот, а не да унищожаваме!“. Теренът се превърна и в част от снимките за екологичен видеоклип, посветен на унищожаването на горите за производството на хартиени торби за пазаруване.

4 дка черен бор е изсечен в началото на декември в местността Коджа тепе (Голяма могила) под „Виница“. Гората е садена през 60-те години на миналия век, като защитен пояс срещу свлачища и ерозия. През 2008 г по неясни причини е променен статута й в кадастъра на „дърводобивна“, а Общият устройствен план на Варна поставя залесения терен в район за ниско застрояване.

На 13 февруари (събота) от 10 ч живеещите в съседство подготвят протест срещу планираната сеч и намеренията за изграждане на 44 къщи на мястото на дърветата.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина