Младо дръвче от вида зелен смърч беше засадено днес символично в терена на сечището в с.о. Горна Трака във Варна. Дръвчето е дарено от еколога и граждански активист Теодора Стоянова. Засаждането беше извършено от двама дороволци на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Посланието на младите хора е: „Нека даваме живот, а не да унищожаваме!“. Теренът се превърна и в част от снимките за екологичен видеоклип, посветен на унищожаването на горите за производството на хартиени торби за пазаруване.

4 дка черен бор е изсечен в началото на декември в местността Коджа тепе (Голяма могила) под „Виница“. Гората е садена през 60-те години на миналия век, като защитен пояс срещу свлачища и ерозия. През 2008 г по неясни причини е променен статута й в кадастъра на „дърводобивна“, а Общият устройствен план на Варна поставя залесения терен в район за ниско застрояване.

На 13 февруари (събота) от 10 ч живеещите в съседство подготвят протест срещу планираната сеч и намеренията за изграждане на 44 къщи на мястото на дърветата.