Варненци излизат на протест срещу изсичането на 25 дка иглолистни гори на Франгенското плато на 13 февруари (събота) от 10 ч. Сборният пункт на недоволството е до спирка „Захари Дончев“ (под кв. „Виница“).

Сечта на гората започва още в началото на декември. Подадените сигнали до Главния прокурор, Окръжна прокуратура, Община Варна, Общински съвет – Варна, министерства на околната среда, на земеделието и горите, на регионалното развитие, са без резултат. Оказва се, че изсичането на гората се извършва със заповед на Министерство на земеделието и горите и разрешение на Регионална дирекция по горите – Варна. Те пък са издадени на база на изменения в кадастъра на Варна, където от 2008 г. гората е с променен статут – вместо „защитна гора по технически проект за борба с ерозията и свлачищата“, става „дървопроизводителна“. През ноември 2020 г имотът е изключен и от горския фонд, тъй като районът е урбанизиран.

60-годишните борови дървета са засаждани в местността Коджа тепе (Голяма могила) след невиждания порой през август 1951 г, който предизвиква свлачищни процеси. С цел защита на ската и града, държавата тогава залесява Франгенското плато. Така се създава еко система, която укрепва свлачищния терен и връща в местността животинските видове. До миналата година, когато започва сечта и шума от тежкотоварните камиони, които изнасят дървесината. Живеещите в съседство са притеснени, че порой като Аспаруховския преди няколко години, би бил фатален за намиращите се под ската жилищни сгради.

Върху 25,3 дка от терена в Горна Трака има проекти за изграждане на комплекси от 44 къщи. Инвестиционните намерения минават през процедура на Регионалната инспекция по околна среда и води, която преценява, че не е необходимо извършване на оценка за въздейстдтвие върху околната среда.

Въпреки че на пръв поглед закона е спазен, хората са убедени, че е извършено престъпно деяние при смяната на статута на гората от защитна в дърводобивна. Дали институциите ще се задействат и ще си свършат работата зависи и от гражданския натиск.