Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 28/01/2021

Разделно сметосъбиране във вилни зони и труднодостъпни местности се въвежда от тази седмица във Варна. Инициативата е на частна компания и е първата по рода си в страната. В двора на всяко заявило желание домакинство ще бъдат поставени три  коша – за стъкло, за хартия, пластмаса и метал, както и за смесени битови отпадъци. Те ще бъдат извозвани веднъж седмично. Ще има възможност и за два пъти седмично по заявка. Сметта ще се събира от малки специализирани високопроходими автомобили.

Инициатива е на частната компания „Евро импекс – Варна“ ООД, а месечната такса за всеки, заявил услугата, е 50 лв. Тя включва три контейнера за разделно сметосъбиране, чували за тях, както и ежеседмично извозване по график. Три домакинства от вилните зони на Варна вече са абонирани за иновативното решение.

Проектът за сметосъбиране в крайградските зони е разработван година и половина. Минал е и през тестов период, в който са участвали пет домакинства.

Направих го първоначално като хоби, разказва управителят на „Евро импекс – Варна“, Добромир Власик. Неговото семейство е първото, което експериментира с разделното сметосъбиране по този начин. След това започва изграждане на база данни, проучване на маршрутите и възможностите за придвижване на колите до трудно достъпните терени.

До месец от компанията са готови със старта и на друга услуга – извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци, както за вилните зони, така и за градската част.

Сметосъбирането в крайградските зони на Варна в момента е лукс. Хората са принудени да превозват битовите си отпадъците на километри до най-близкия контейнер за смет. Затова и нерегламентираните микросметища са обичайна гледка в тези райони.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина