Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 28/01/2021

Разделно сметосъбиране във вилни зони и труднодостъпни местности се въвежда от тази седмица във Варна. Инициативата е на частна компания и е първата по рода си в страната. В двора на всяко заявило желание домакинство ще бъдат поставени три  коша – за стъкло, за хартия, пластмаса и метал, както и за смесени битови отпадъци. Те ще бъдат извозвани веднъж седмично. Ще има възможност и за два пъти седмично по заявка. Сметта ще се събира от малки специализирани високопроходими автомобили.

Инициатива е на частната компания „Евро импекс – Варна“ ООД, а месечната такса за всеки, заявил услугата, е 50 лв. Тя включва три контейнера за разделно сметосъбиране, чували за тях, както и ежеседмично извозване по график. Три домакинства от вилните зони на Варна вече са абонирани за иновативното решение.

Проектът за сметосъбиране в крайградските зони е разработван година и половина. Минал е и през тестов период, в който са участвали пет домакинства.

Направих го първоначално като хоби, разказва управителят на „Евро импекс – Варна“, Добромир Власик. Неговото семейство е първото, което експериментира с разделното сметосъбиране по този начин. След това започва изграждане на база данни, проучване на маршрутите и възможностите за придвижване на колите до трудно достъпните терени.

До месец от компанията са готови със старта и на друга услуга – извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци, както за вилните зони, така и за градската част.

Сметосъбирането в крайградските зони на Варна в момента е лукс. Хората са принудени да превозват битовите си отпадъците на километри до най-близкия контейнер за смет. Затова и нерегламентираните микросметища са обичайна гледка в тези райони.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина