Автор: Илиян Илиев
Публикувано на 17/07/2020

Докато хорта са на улиците, за да поискат промяна на политическия модел, бизнесът с вноса на отпадъци за изгаряне работи все така методично. Обществен център за околна среда и устойчиво развитие засече нов внос на отпадъци през пристанище „Варна Запад“.

Снимката е от доковете на пристанището. Разтоварените бали с отпадъци са в синьо. Снимката е на Ecovarna.info.

Миналия понеделник засякохме няколко вагони на гара Разделна. За първи път от години вагоните бяха покрити с платнища. Опитът за скриване на товара вероятно е резултат от работата на гражданския сектор през годините. Първоначално никой не се притесняваше да композира вагоните на предните коловози. Дори имахме регистрация на композиция на гара Варна. След това композициите бяха измествани на по-отдалечени коловози, докато се стигна до закриването им с платнища. Ако тази "стока" беше приемлива за обществото, щяха ли да се опитват всячески да я държат далеч от очите ни?

Като екологична организация, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, се ангажирал да информира обществото за проблемите на околната среда и да предприема всячески мерки за предотвратяването им.

Ако желаете да продължим нашата независима обществена дейност, моля да ни подкрепите, като направите дарение за нашите каузи!

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина