Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 08/03/2021

Снимка: Ecovarna.info

Четвърта поредна седмица варненци излязоха на протест срещу изсичането на над 4 дка борова гора със статут „защитна по технически проект за борба с ерозията и свлачищата“ в с.о. Горна Трака. Те се събраха в центъра на кв. „Виница“ и затрудниха движението по централния булевард, като прекосяваха многократно пешеходната пътека, която го пресича. Протестиращите издигнаха плакати с искания за: „Ревизиране на ОУП на Варна, който допуска бедствия за живеещите във Виница, Траката и Евкисноград“. Хората казаха: „Стоп!!! Тази гора ни пази от свлачища!“ и попитаха „Кой смени статута на защитната гора?“.

По престъпен начин през 2008 г. статутът на гората в кадастъра на Варна бива изменен в „друг вид дървопроизводителна“. В Горскостопанския план от 2017 г. на Държавно горско стопанство „Варна“, обаче горските имоти, обект на застрояване, продължават да изпълняват „защитна“ функция. В плана е записано, че представляват „иглолистна култура и семенно насаждение, създадено по технически проект за борба с ерозията“.

През 2020 г. министърът на земеделието и горите променя предназначението на горската територия в територия за застрояване и регулация.

Сезирана от гражданите, прокуратурата започва разследване.

Общо 25 дка 60-годишни иглолистни дървета са заплашени от сеч в района. На тяхно място е планирано изграждане на 44 луксозни еднофамилни сгради.

Недоволните граждани подготвят нов по-мащабен протест. Този път вероятно ще слязат под прозорците на властта в центъра на Варна.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина