Снимка: Георги Кръстев

Така изглежда от птичи поглед изсечената борова гора в местността „Коджа тепе“ във Варна. В края на миналата година 4 дка 60-годишни борови масиви са унищожени без предупреждение на живущите в съседство. Гората е създадена през 60-те години на миналия век, след невиждано наводнение, причинило огромни материални щети.

Видеорепортаж: Георги Кръстев

„Всичко започна изведнъж“, разказва за сечта жител на селищно образование Горна Трака от 2003 г. Мъжът, който предпочита да го наричаме „буден гражданин“, е категоричен, че е извършена измама с категорията на гората. С изменения в кадастъра на Варна през 2008 г. се променя статута от „защитна гора по технически проект за борба с ерозията и свлачищата“ в „ друг вид дървопроизводителна“. През август 2020 г министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева издава заповед за промяна предназначението на горската територия в територията за застрояване и регулация. Веднага след това инвеститорът – „Алфа 1 секюритис“ ЕАД, подава уведомление до Регионалната инспекция по околна среда и води за изграждане на 8 броя еднофамилни сгради. В представената от инвеститора информация за преценяване необходимостта от оценка въздействието върху околната среда няма и дума за изсичането на 4 дка борова гора. Напротив в документа е описано, че не се засягат горски райони, а „най-близката гориста местност е на около 1,3 км“. На база на предоставената информация на 6 октомври 2020 г. директора на РИОСВ – Варна, подписва решение „да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение“. В обявлението на сайта на община Варна от септември също няма информация за изсичане на дървета. Записано е, че не се предвижда изграждане на нова инфраструктура или промени в съществуващата.

Жителите на района подготвят нов трети пореден протест на 27 февруари от 11,30 ч. Сборният пункт е „Макао“ в кв. „Виница“. Хората са готови да стигнат и до гражданско неподчинение и да затворят пътя Варна – „Виница“.

Според юристи в момента единствено гражданският натиск може да спре разрешителното за строеж. Още повече, че преди получаването му инвеститорът трябва да съгласува с РИОСВ-Варна проекта си за заустване на отпадъчни води съгласно Закона за водите. В случай, че се установи несъответствие с одобреното решение, ще се прецени необходимостта от провеждане на нови процедури по екологичното законодателство, заявяват от екоинспекцията си в отговор на сигнала на гражданите.