Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 31/10/2023

Две години след замърсяването на българското черноморско крайбрежие с азотни торове от товарния кораб „Вера Су“, ефективно наказани няма. Защо? Кой носи отговорност? Това попитаха ученици от СУ „Асен Златаров“ в Шабла по време на STEAM семинар, който се проведе в навечерието на Международния ден на Черно море. По време на събитието присъстваха представители на Басейнова дирекция за Черноморския район, Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) във Варна, Института по океанология, Община Шабла, РУО – Добрич, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и др.

Над седем пъти бяха превишени стойностите на амониев и нитритен азот в пробите, взети през октомври 2021 г. около заседналия край Камен бряг кораб. След като призна вината си, капитанът на кораба получи миналата година условна присъда и задължение да заплати 3601 лв. – сума, равняваща се на половината от разноските по делото.

„Всички граждани носят отговорност. Ако хората не питат и не търсят отговори, няма да ги получат.“ Това заяви водещият на семинара Нели Райчева, гл. експерт в Община Шабла.

Младежите поставиха въпроса и за замърсяването на Черно море и екосистемите с пластмасови отпадъци, както и за затлачването с тиня на Шабленското езеро, което води до намаляване на кислорода и изчезване на рибата. По последния повдигнат проблем те получиха отговор от експертите от Басейнова дирекция. Съвместно с Община Шабла ще бъде наета техника, за да бъде изчистена част то тръстиката, която заблатява Шабленското и Дуранкулашкото езера. Навремето водите са се използвали за напояване, а сега при увеличаване на водното равнище, част от водата се изпуска в морето, обясниха от дирекцията.

Една от основните цели на проведения STEAM семинар е младежите да се научат да формулират проблеми, да търсят отговорните за тях институции, както и възможностите на гражданското общество за решаването им.

Събитието се проведе в НЧ „Зора 1894“ в рамките на организирания от Община Шабла Образователен форум „Нашето Черно море“. Участие взеха 20 ученици от 9 до 12 клас на СУ „Асен Златаров“ – Шабла. По време на семинара те изследваха показатели на морската вода от района на Фар Шабла, качество на водите за къпане и състоянието на морските екосистеми. Учениците бяха разделени на четири екипа – граждани, неправителствени организации, български и европейски институции.
С помощта на интерактивна карта на Земята учениците откриваха Черно море и го сравняваха по соленост, киселинност и температура с водите на Световния океан.

В края на семинара беше представен видео проектът на победителите в общинския конкурс „Виртуален тур на Шабленското крайбрежие – от Дуранкулак до Тюленово“. Лентата на Станислава Николова, на 16 г., и Теодора Костова – на 15 ще бъде качена в сайта на Община Шабла.

В заключителната част на образователния форум десетки доброволци, семейства с малки деца, се включиха в почистването на плажа на къмпинг „Добруджа“. По време на акцията орнитологът Михаил Илиев от Българското дружество за защита на птиците разказа за птиците, обитаващи Шабленска тузла, а участниците в почистването наблюдаваха през далекоглед многобройните фламинги района.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

СПОДЕЛИ!

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на проект Climate action by European citizens delivers for developmentCSO-LA/2018/160048-1/23. Цялата отговорност за съдържанието се носи от организаторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тоотразява официалното становище на Европейския съюз.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина