Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 18/05/2020

Семеен образователен и терапевтичен център в Словения търси доброволец – мъж, за Дневен център за хора с ментални проблеми или Дневен център за грижа за деца и младежи.

Доброволческият проект, наречен „Деца в действие 7 – Обединени в солидарност“ стартира в края на август. Основната идея е да се включат 8 доброволци от различни страни в работата на различни организации в областта на младежките дейности, социалните грижи и образованието в района на Шкофя Лока, Словения.

7 доброволци от Холандия, Испания, Италия, Чехия, Германия, Унгария и Русия вече са избрани. Въпреки настоящата здравна ситуация в Европа, животът бавно се нормализира, така че сме сигурни, че ще успеем да реализираме проекта по план, уверява Матяж Вук, координатор на проекта. Но ако има нужда, организаторите са готови да отложат началото на дейностите.

Повече за проекта можете да намерите на тук, в портала на Европейския корпус за солидарност, а също и във Facebook.

Автобиография и мотивационното писмо на кандидатите се очакват до 25 май 2020 г. на: matjaz@familija.eu. Вторият вариант е да кандидатствате чрез портала на Европейския корпус за солидарност. Ще бъдат избрани първите кандидати, считани за подходящи.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина