Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 14/08/2020

От 20 август стартират летните еколагери в Шабленското село Езерец, организирани от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Тази година за първи път ще бъдат проведени три четириднедвни палаткови лагера. Извънредната смяна продължава до 23 август. Първата започва на 27-ми и проключва на 30 авугст, а втората е от 3 до 6 септември.

В продължение на четири дни доброволци ще живеят под открито небе на палатка в екоцентър „Езецер“. Ще конструират компостер за биологични отпадъци. Ще забъркват мазилки от слама и глина, която сами са добили. Ще правят замазка на банята със слънчев бойлер в екоцентъра. Ще готвят по метода „Бавна храна“ на вкопана в земята пещ. Ще научат много за историята на селото, ще посетят местната църква и ще се срещнат с тукашните „зевзеци“. Ще проектират визията си за развитие на селото.

За записване за първа и втора смяна, трябва да попълните заявка.

Тази година инициативата съвпада със събитията на младежите от „Място Езерец“.  Участниците в извънредната смяна на лагера ще се включат в дискусията за замърсяването на влажните зони и морските територии на Северното Черноморие, водена от Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Ще участват в работилница „Боклук събери, изкуство сътвори“, в която ще правят риба-кош. Всяка вечер между 21 и 23 август в Езерец ще гостува кино #БезОтпадъци. В двора на читалището ще бъдт излъчвани специално подбрани късометражни филми на тема взаимоотоншения „човек-море-отпадъци“ от фонда на международния фестивал Карантината.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие провежда ежегодни еколагери в с. Езерец от 2010 г. насам. Екоцентърът е изграден изцяло от природни материали. Има дървена беседка за хранене, лятна кухня, слънчева баня и компостна тоалетна. Строителството им е извършено от доброволци, които всяко лято посещават лагера. Еколагерът завоюва трето място в конкурса за „Най-значима доброволческа инициатива 2019“ , организиран по случай Международния ден на доброволеца от Община Варна.

Еколагери „Езерец 2020“ (първа и втора смяна) се организират по проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.

Извънредната „Езерец 2020“ се организира с подкрепата на Европейския корпус за солидарност и Центъра за развитие на човешките ресурси.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина