Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 23/07/2020

Последната българска подводница „Слава“ се превръща в екологичен център и музей на подводното дело. Това съобщи за ecovarna.info Данко Калчев от фондация „Белославско стъкло“. Плавателният съд се стопанисва от фондация „Белославско стъкло“ и е базиран на кея до завод „Инхом“ в Белослав и Музея на стъклото.

До 18 август, Деня на подводничаря, когато подводницата ще бъде официално открита за посещения, по нея текат активни дейности по обновяването и оборудването й.

Това е единствената подводница от този тип в света, която ще бъде превърната в музеен експонат. Плавателният съд е строен през 1959 г., но в него има съоръжения, актуални и днес, като системата за съхранение на сенергия. До 18 август тя трябва да заработи отново. За целта върху подводницата ще бъдат монтирани фотоволтаици, акумулатори и ветрогенератори. Те ще й позволят да има автономно захранване за осветление и вентилиране. На практика ще я превърнат в мини център за съхранение на енергията, смята Данко Калчев

Отделно от това, се разработва и система за мониторинг на въздуха над водата на плавателния канал на Варненското и Белославско езеро. Подводницата ще изпълнява функцията на мониторингова станция за чистотата на въздуха в района. До нея ще бъде разположено съоръжение, което ще улавя фините прахови частици, ще ги събира в контейнер и ще показва нагледно на посетителите какво всъщност вдишваме.

Ако пилотният проект се окаже успешен, идеята е подобни съоръжения да се поставят на най-натоварени кръстовища във Варна, съобщи Калчев. Те няма да измерват, а ще улавят така опасните за човешкото здраве фини прахови частици. Плановете са това да се случи още през 2021 г.

Освен действащ екологичен център, „Слава“ ще предава на поколенията славата на българския подводен флот. Малцина знаят, че страната ни е била една от десетте държави в света със собствен подводен флот.

20% от продажбата на сувенири и стъклена арматура на завода за преработка на стъкло в момента отиват за възстановяването на военната машина. Участниците в кампанията на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – „Шише върни, книга си вземи“, също подпомагат, макар и индиректно, това благородно дело. Всички стъклени шишенца от парфюми и козметика, които биват донасяни в офиса на ул. „Сава Радулов“ 14 във Варна, се даряват безвъзмездно за рециклиране на завода в Белослав“. Изискването е те да бъдат от прозрачно стъкло, без метални и пластмасови части по тях. Стъкленият отпадък, който участниците в екологичната кампания спестяват на природата, отива за благородно дело. Благодарим ви!

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина