Проектът „Градска екология“ цели да сведе опазването на околната среда и устойчивото развитие до ниво индивидуална отговорност за всеки варненец. Младите хора от Варна и областта ще бъдат въвлечени в различни дейности по опазването на околната среда – от акции по рециклиране и собствено производство на екологични продукти, през кампании за почистване и еко лагери, до образователни кампании по училища, детски градини и други организации.

За период от една година (от юли 2019 до юли 2020 г.) в проекта ще се включи доброволец от Италия. Ще разчитаме той да предложи иновативни решения за справяне с местните проблеми и да сподели практики от собствената си страна.

Присъствието на чужденец провокира местните граждани да се замислят по-дълбоко за значението и ефекта от извършването на дейности по опазване на околната среда. Ако чужденец от друга държава е готов да отдели една година от живота си, за да се посвети на опазването на околната среда и решаването на екологични проблеми в твоето родно място, защо ти да не отделиш малко време и да подкрепиш тези дейности?