Всяко пето дърво на планетата се отсича за производство на хартия. За последните 20 г потреблението на хартия се е увеличило 2,5 пъти, основно за сметка на опаковъчната.
Проблемите с пластмасовото замърсяване карат все повече търговци да заменят найлоновите торби с хартиени или такива от био полимери. Но… За производството на една хартиена торба се използва 26 пъти повече вода и 40% повече енергия, отколкото за найлонова. Масовото навлизане на биополимерни торби води до безконтролното обезлесяване на големи територии за добив на биомаса. Мисията „Ела с торба, спаси ела“ се реализира по проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.

Координатор на проекта:

Сабина Максимова
тел.: 0887 54 50 54
e-mail: sabina.pecsd@gmail.com

Партньори:

Инициативата „Активни за устройване на обществени пространства“ се реализира по проект „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.