Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 11/09/2020

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие ви предизвиква! Експериментирайте с потребителя в себе си! Нарекли сме този експеримент смет, защото потребителските ни нагласи, внушавани от рекламния пазар, водят до генериране на тонове отпадъци и влошаване качеството ни на живот.

Първа стъпка: Наблюдавайте се по време на пазар! Как избирате стоките – жълтият етикет, намалената цена, рекламираната стока, продуктът, останал сам на рафта… Заснемете първия продукт, към който посегнахте в магазина!

Втора стъпка: У дома. Разгледайте стоките, които сте купули. Каква част от тях са в опаковки? Каква част от тези опаковки се рециклират (с отговора на този въпрос можем да ви помогнем – вижте видеото по-долу!)?

Трета стъпка: Всеки ден изхвърляте торба смет в контейнера за общия отпадък? Колко килограма е боклукът ви приблизително?

Четвърта стъпка: Равносметката. Тя е най-важната стъпка към промяната в качеството ни на живот. Осъзнаването на потребителското ни поведение. Защото неосъзнатото, импулсивно, манипулирано от рекламния пазар поведение, води до куп излишни разходи за нискокачествени продукти, които увреждат здравето ни, и до тонове отпадъци, с които замърсяваме природата.

Ако документирате наблюденията си и/или изводът, може да ни ги изпратите на info@ecovarna.info. Обещаваме да ги обобщим и да ви възнаградим. Защото мисията ни е да превърнем опазването на околната среда в личен интерес на всеки. С това сме се заели. Ако решите, подкрепете ни! Участвайте в смет-експеримент!

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина