Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 11/09/2020

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие ви предизвиква! Експериментирайте с потребителя в себе си! Нарекли сме този експеримент смет, защото потребителските ни нагласи, внушавани от рекламния пазар, водят до генериране на тонове отпадъци и влошаване качеството ни на живот.

Първа стъпка: Наблюдавайте се по време на пазар! Как избирате стоките – жълтият етикет, намалената цена, рекламираната стока, продуктът, останал сам на рафта… Заснемете първия продукт, към който посегнахте в магазина!

Втора стъпка: У дома. Разгледайте стоките, които сте купули. Каква част от тях са в опаковки? Каква част от тези опаковки се рециклират (с отговора на този въпрос можем да ви помогнем – вижте видеото по-долу!)?

Трета стъпка: Всеки ден изхвърляте торба смет в контейнера за общия отпадък? Колко килограма е боклукът ви приблизително?

Четвърта стъпка: Равносметката. Тя е най-важната стъпка към промяната в качеството ни на живот. Осъзнаването на потребителското ни поведение. Защото неосъзнатото, импулсивно, манипулирано от рекламния пазар поведение, води до куп излишни разходи за нискокачествени продукти, които увреждат здравето ни, и до тонове отпадъци, с които замърсяваме природата.

Ако документирате наблюденията си и/или изводът, може да ни ги изпратите на info@ecovarna.info. Обещаваме да ги обобщим и да ви възнаградим. Защото мисията ни е да превърнем опазването на околната среда в личен интерес на всеки. С това сме се заели. Ако решите, подкрепете ни! Участвайте в смет-експеримент!

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина