Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 21/04/2020

Местонахождение на обществената територия: ул. „Стефан Стамболов“ – отсечката между бул. “Княз Борис I” и “Централната баня” – ръкав на пешеходната улица.

Състояние в момента: Пространството е с атрактивни партерни помещения, заведения, магазини и работилници. Улицата е живописна, сенчеста и добре озеленена. Погледната откъм бул. “Княз Борис I“ се спуска стръмно надолу, като погледът се спира в купола на централната баня. Тази част от улицата приютява малко на брой паркоместа и тяхното ограничаване би освободило ценна площ, която да се използва от гражданите и местния бизнес, без това да наруши градската мобилност.

Проекто-идея: Да се разшири мрежата от пешеходно достъпни пространства във Варна. Да се ограничи/намали паркирането в участъка на ул. „Стефан Стамболов“ – между бул. “Княз Борис I” и “Централната баня”. Да се облагороди уличната настилка и озелени. Да се добави градска мебел, осветление и възможности за сядане. Да се даде възможност уличното пространство да бъде активно използвано от граждани, а собствениците, местният бизнес да се възползват от активната връзка на улицата с партерните пространства.

За автора: Архитект Максим Недков е роден през 1989 г. в град Варна. През 2008 г. заминава за Мюнхен и през 2014 г. се дипломира като архитект в Технически университет Мюнхен. Като студент работи в Катедра по носещи конструкции при проф. Райнер Бартел и в архитектурно бюро „Ланц Архитектен“. През 2014 г. започва работа като архитект в проектантско бюро „Ланц Архитектен“, по проект BWM Classic. През 2016 г. се завръща във Варна и работи като технически ръководител. От 2017 г. е архитект на свободна практика. За контакт: maxi_m@abv.bg.

Очакваме и вашите предложения за инициативата „Как изглежда ЕкоВарна“ на ел. адрес: ecovarna.info@gmail.com.

Проектите трябва:

– да осигуряват баланс между природните и антропогенните фактори и да създават предпоставки за устойчиво развитие на Варна;

-да съдържат кратка обяснителна част за местонахождението на обществената територия, сегашното й състояние и визия за бъдещото й развитие;

– да бъдат придружени с визуализация – снимка на настоящото състояние на мястото и цветна скица, схема на бъдещото;

– да са придружени с кратко CV на автора;

Проектите ще бъдат публикувани в рубриката „Актуално“, категория „Екоград“, на сайта ecovarna.info (след обновяването му). След приключването на инициативата (до набирането на 12 проекто-идеи) ще бъдат внесени в Съюза на архитектите – дружество Варна. Всички 12 идеи „Как изглежда ЕкоВарна“ ще бъдат представени в официална изложба по време на гражданския форум „Конференция по демокрация 2021“, който се провежда ежегодно в последната събота на февруари.

„Как изглежда ЕкоВарна“ е част от инициативата „Активни за устройване на общественипространства“.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина