Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 19/03/2021

Четирима ученици от Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ и един от Трета Природоматематическа гимназия ни дадоха урок по екология в Световния ден на рециклирането – 18 март. Те получават нашите символични награди за усилията си да разпространяват каузата за чиста околна среда.

Михаил Щерев, Калина Милева, Мартин Кънчев, Борислав Колев от 12 клас на МГ – Варна, направиха онлайн презентация за опазването на горите и затова как им помагаме с намаляването и рециклирането на отпадъците си. Младежите дадоха и конкретни идеи за засаждане на нови дръвчета около градовете, както и поставяне на контейнери за рециклиране към фирми, университети, училища. Да присъства на открития урок в часа по „Свят и личност“ на Световния ден на рециклирането и да отговори на питанията на учениците беше поканен председателят на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие Илиян Илиев. Изключително рядко е, особено в условията на онлайн обучение, външни експерти да присъстват в час и да помагат със своя опит в усвояването на знания и възпитаването на навици за опазване на околната среда, коментира Илиев.

11-класникът Петър Петров от III ПМГ пък направи видеоклип за рециклирането, в който събра снимки на участници в Деня на рециклирането и на доброволци в кампанията за разделно събиране на хартия „Лист по лист“.

Благодарим на всички участници, които със свои иницативи показаха, че не им е безразлично в каква околна среда живеят!

В България все още се рециклира едва 31,5% от битовия отпадък. Средното ниво за Европа е 47,4 на сто. Останалата част от боклука ни отива на сметището или в пещта за изгаряне, което пряко замърсява околната среда и вреди на здравето ни.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина