Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 19/03/2021

Четирима ученици от Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ и един от Трета Природоматематическа гимназия ни дадоха урок по екология в Световния ден на рециклирането – 18 март. Те получават нашите символични награди за усилията си да разпространяват каузата за чиста околна среда.

Михаил Щерев, Калина Милева, Мартин Кънчев, Борислав Колев от 12 клас на МГ – Варна, направиха онлайн презентация за опазването на горите и затова как им помагаме с намаляването и рециклирането на отпадъците си. Младежите дадоха и конкретни идеи за засаждане на нови дръвчета около градовете, както и поставяне на контейнери за рециклиране към фирми, университети, училища. Да присъства на открития урок в часа по „Свят и личност“ на Световния ден на рециклирането и да отговори на питанията на учениците беше поканен председателят на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие Илиян Илиев. Изключително рядко е, особено в условията на онлайн обучение, външни експерти да присъстват в час и да помагат със своя опит в усвояването на знания и възпитаването на навици за опазване на околната среда, коментира Илиев.

11-класникът Петър Петров от III ПМГ пък направи видеоклип за рециклирането, в който събра снимки на участници в Деня на рециклирането и на доброволци в кампанията за разделно събиране на хартия „Лист по лист“.

Благодарим на всички участници, които със свои иницативи показаха, че не им е безразлично в каква околна среда живеят!

В България все още се рециклира едва 31,5% от битовия отпадък. Средното ниво за Европа е 47,4 на сто. Останалата част от боклука ни отива на сметището или в пещта за изгаряне, което пряко замърсява околната среда и вреди на здравето ни.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина